dr hab. inż. Marcin Kadej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr
dziekan.wnb@uwr.edu.pl

Dyżury:

  • poniedziałek   9.00-11.00
  • czwartek        9.00-11.00

ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok. 42

dr Joanna Łubocka 

Prodziekan ds. studenckich
dr Joanna Łubocka, prof. UWr
joanna.lubocka@uwr.edu.pl 

Dyżury:

  • wtorek         11.00-13.00
  • czwartek      12.00-14.00

ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok. 40a

Kompetencje

 

 

dr hab Elżbieta Myśków

Prodziekan ds. nauczania
dr hab. Elżbieta Myśkow
elzbieta.myskow@uwr.edu.pl

Dyżury:

  • wtorek         11.00-13.00
  • czwartek      12.00-14.00

ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok. 40a

Kompetencje

 

 

dr hab Donata Wawrzycka

Prodziekan ds. nauki i rozwoju
dr hab. Donata Wawrzycka
donata.wawrzycka@uwr.edu.pl

Dyżury:

  • wtorek         8.30 - 10.30
  • czwartek      12.00-14.00

ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok. 42

Kompetencje

 

Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii
dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr
dorota.kiewra@uwr.edu.pl

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr
malgorzata.janicka@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowo-administracyjnych
mgr Anna Granat
anna.granat@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku biologia
dr Aleksandra Kilian
aleksandra.kilian@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku biologia człowieka
dr Elżbieta Cieplak
elzbieta.cieplak@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku genetyka i biologia eksperymentalna
dr hab. Edyta Gola, prof. UWr
edyta.gola@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku mikrobiologia 
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
dr hab. Agnieszka Klink
agnieszka.klink@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. informatycznych
Admnistrator JSA (Jednolitego Systemu Antyplagiatowego)

dr Arnold Garbiec
arnold.garbiec@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych
dr Józef Krawczyk, prof. UWr
jozef.krawczyk2@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania ryzykiem
dr hab. Monika Krzyżanowska
monika.krzyzanowska@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i kontaktów z mediami
dr Sebastian Salata
sebastian.salata@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
dr Beata Rozenblut-Kościsty
beata.rozenblut-koscisty@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
dr Iwona Migdał
iwona.migdal@uwr.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji
dr Mariusz Dyląg
mariusz.dylag@uwr.edu.pl

Koordynator programu MOST
dr Joanna Łubocka, prof. UWr  
joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Koordynator programu Erasmus+
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl

Koordynator ds. komercjalizacji
dr hab. inż. Rafał Ogórek
rafal.ogorek@uwr.edu.pl