Erasmus+ - kraje partnerskie i mobilność edukacyjna

Unijny program Erasmus+ wspiera kształcenie, praktyki i szkolenia studentów, absolwentów i pracowników naukowych uczelni wyższych

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się pod linkami:

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

https://international.uni.wroc.pl/pl/studenci/erasmus-informacje-ogolne

Uniwersytet Wrocławski koordynuje akcje związane z mobilnością edukacyjną, które obejmują:

 1. Wyjazdy studentów na studia;
 2. Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki;
 3. Studenckie wyjazdy krótkoterminowe
 4. Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe nauczycieli akademickich;
 5. Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Wyjazdy studentów na studia

Program Erasmus+ studia oferuje wsparcie finansowe dla studentów, którzy odbywają część studiów na uczelniach w krajach partnerskich. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W przypadku studentów WNB, warunkiem realizacji części programu studiów lub projektów naukowych jest podpisanie umowy między Wydziałem a wybraną uczelnią z kraju partnerskiego.

Schemat postępowania dla osób chętnych do wyjazdu

Rekrutacja studentów na studia w uczelni partnerskiej oraz rozliczenie wyjazdów odbywa się zgodnie z regulaminami sporządzanymi co roku dla każdego Wydziału. Regulaminy  rekrutacji i rozliczania dla Wydziału Nauk Biologicznych są dostępne poniżej:

 

 1. Regulamin rozliczania studentów z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23
 2. Zgoda promotora na wyjazd
 3. Wzór oświadczenia dotyczącego kapitału mobilności

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej: https://international.uni.wroc.pl/pl/llp-erasmus/llp-erasmus-studia

Lista uczelni zagranicznych, z którymi WNB zawarł umowy Erasmus+ dotyczące wymiany studentów i pracowników na lata 2022/23-2027/28

 

Lp.

Kraj/kod Erasmus

Nazwa uczelni (dyscyplina)/

Adres email koordynatora

Liczba miejsc

Poziom studiów

Status umowy

 1.  

Belgia

B GENT01

Universiteit Gent (biology)
hilde.vandecasteele@ugent.be

2

2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Belgia

B LOUVAIN01

Université Catholique de Louvain

(environmental sciences)
mobilite-agro@uclouvain.be

5

1,2,3

Ważna do 2022/23

 1.  

Czechy

CZ PRAHA07

Charles University, Faculty of Science (biology)

vera.opatova@natur.cuni.cz

2

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Czechy

CZ BRNO05

Masarykova Univerzita (anthropology)
skalova@czs.muni.cz

2

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Czechy

CZ BRNO05

 

Masarykova Univerzita (biology and biochemistry) marakova@czs.muni.cz

1

1,2

Ważna do 2027/28

 1.  

Czechy

CZ OSTRAVA02

Ostravska Univerzita (biology and biochemistry) sarka.cimalova@osu.cz

2

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Francja

F CAYENNE04

Université de Guyane (life sciences)
louis-jerome.lebas@univ-guyane.com

1

1,2,3

Umowa w trakcie ustaleń

 1.  

Francja

F RENNES01

Université de Rennes 1 (biology)
noureddine.boujrad@univ-rennes1.fr

8

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Hiszpania

E MADRID26

Universidad Rey Juan Carlos Madrid

(biology, biochemistry,

environmental sciences)

marcos.mezdez@urjc.es

2

1

Ważna do 2027/28

 1.  

Hiszpania

E TENERIF01

Universidad de La Laguna

(biology and biochemistry)
jmglezh@ull.edu.es

2

1,2

Ważna do 2027/28

 1.  

Hiszpania

E BARCELO01

Universitat de Barcelona

 Faculty of Pharmacy and Food Sciences
erasmus-farmacia@ub.edu

2

1,2

Ważna do 2027/28

 1.  

Hiszpania

E CORDOBA01

Universidadde Cordoba

(biology, biochemistry,

earth sciences)
movilidad.ciencias@uco.es (1st.)

master.international@uco.es(2 st.)

6

1,2

Ważna do 2027/28

 1.  

Hiszpania

E LEON01

 

Universidad de Leon (biology)

gercgd@unileon.es

2

1,2

Ważna do 2022/23

 1.  

Niemcy

D GOTTING01

 

Georg-August Universität Göttingen (biology and biochemistry)
karen.denecke@zvw.uni-goettingen.de

1

1,2

Ważna do 2027/28

 1.  

Niemcy

D DRESDEN02

Technische Universität Dresden

(biology and biochemistry)

jannette.wober@tu-dresden.de

2

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Niemcy

D COTTBUS03

 

Brandenburg University Of Technology Cottbus – Senftenberg (biology)

michael.mannel@b-tu.de

2

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Niemcy

D BIELEFE01

Umowa wspólna z Wydziałem Biotechnologii

Universität Bielefeld

(biology, environmental sciences)
karin.kruse@uni-bielefeld.de

4

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Portugalia

P COIMBRA01

Universidade de Coimbra

(biology and biochemistry)
cafe@bot.uc.pt

2

2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Portugalia

P COIMBRA01

Universidade de Coimbra

(biology, microbiology)
António Coutinho
cafe@bot.uc.pt

2

2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Portugalia

P LISBOA109

Universidade Lisboa

(biology and biochemistry)
internacional@fc.ul.pt

2

2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Portugalia

P PORTO02

Umowa wspólna z MSOŚ

University of Porto (biology)

internacional@fc.up.pt

1

1,2,3

Umowa w trakcie ustaleń

 1.  

Portugalia

P MONTE-D02

Egas Moniz CRL (biology, forensic sciences)

erasmus@egasmoniz.edu.pt

1

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Rumunia

RO CLUJNAP04

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (veterinary medicine, life sciences)
incoming@usamycluj.ro

1

3

Ważna do 2027/28

 1.  

Słowacja

SK PRESOV01

Prešovská Univerzita v Prešove

(life sciences)
daniela.grulova@unipo.sk

2

1,2

Ważna do 2027/28

 1.  

Turcja

TR ISTANBU61

Istinye University Istanbul (biology)
Seyma.katrinii@istinye.edu.tr

2

1,2,3

Umowa w trakcie ustaleń

 1.  

Węgry

HU BUDAPES01

Umowa wspólna z MSOŚ

Eötvös Loránd University, Budapeszt (biology)
inter@ttk.elte.hu

 

2

Umowa w trakcie ustaleń

 1.  

Włochy

I SASSARI01

University of Sassari (biology, environmental sciences)
relint@uniss.it

3

1,2,3

Umowa w trakcie ustaleń

 1.  

Włochy

I CATANIA01

University of Catania (environmental sciences) patrizia.fiannacca@unict.it

3

1,2,3

Ważna do 2027/28

 1.  

Włochy I VERCELL01

Umowa wspólna z Wydziałem Biotechnologii

Università Degli Studi Del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

(biology)

dmitry.lim@uniupo.it

2

1,2

Umowa w trakcie ustaleń

 1.  

Włochy

I FIRENZE01

University of Florence (biology)
erasmus@adm.unifi.it

2

1,2,3

Ważna do 2027/28

 

 

Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki 

Program Erasmus+ praktyki oferuje wsparcie finansowe dla studentów i absolwentów WNB, realizujących praktyki w różnych instytucjach (przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji: muzeum, bibliotece, szpitalu) krajów partnerskich, z wyjątkiem instytucji unijnych. Oferta skierowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz absolwentów w okresie do 1 roku po obronie pracy dyplomowej. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące. Praktyka powinna być powiązana z kierunkiem studiów.

Regulamin rekrutacji dla Wydziału Nauk Biologicznych jest dostępny poniżej:

 1. Regulamin rekrutacji na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24
 2. Wzór Letter of Acceptance studenta realizującego praktyki (przygotowanego przez instytucję organizującą praktykę)
 3. Regulamin rozliczania studentów z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24
 4. Lista instytucji, w których studenci WNB realizowali praktyki

Szczegółowe informacje na temat wyjazdów na praktyki znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-praktyki

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe nauczycieli akademickich

Głównym celem wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ dydaktyka jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej. Długość pobytu dydaktycznego wynosi od 2 do 5 dni, w trakcie których należy zrealizować min. 8 godzin dydaktycznych.

Wyjazdy dydaktyczne są realizowane w trybie rekrutacji ciągłej.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą również ubiegać się o 1-tygodniowy wyjazd szkoleniowy, np. na specjalistyczne szkolenia mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania oraz inne zorganizowane kursy specjalistyczne organizowane na uczelniach zagranicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z wyjazdami dydaktycznymi znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pracownicy-uwr/erasmus-dydaktyka

Wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Celem wyjazdu szkoleniowego jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika podczas jego pobytu w uczelni bądź instytucji zagranicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z wyjazdami szkoleniowymi znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pracownicy-uwr/erasmus-szkolenie

Kontakt

Koordynator Erasmus+
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak
agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl
tel. tel. +48 71 375 62 14