Studia stacjonarne I stopnia

 

Biologia

Biologia jest nauką o bardzo bogatym spektrum badań, dla zrozumienia których konieczne jest zdobycie wiadomości i umiejętności wielu nauk podstawowych oraz poznanie kanonu wiedzy biologicznej nauczanego jako np. zoologia, botanika, mikrobiologia, genetyka czy fizjologia. Temu poświęcone są dwa pierwsze lata studiów. Począwszy od III roku ma miejsce ukierunkowanie zainteresowań poprzez kształcenie na specjalnościach. Na kierunku biologia oferujemy kształcenie w ramach specjalności: biologia środowiska, biologia eksperymentalna, biologia człowieka, mikrobiologia. Oferujemy również możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela w ramach unikatowej wśród uczelni dolnośląskich specjalności nauczycielskiej, wybieranej od I roku, której ukończenie pozwoli na nauczanie biologii w szkołach różnych szczebli. Efekty kształcenia na kierunku biologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr Nr 54/2012, efekty uczenia się Uchwałą Senatu UWr Nr 88/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22). Kierunek biologia uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała Nr 723/2021.

Studia I stopnia BIOLOGIA rok 2022/23

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I  roku 2022/23

Program studiów dla studentów II  roku 2022/23

Program studiów dla studentów III  roku 2022/23

 

Studia I stopnia BIOLOGIA rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)


 

Studia I stopnia BIOLOGIA rok 2021/22

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I  roku 2021/22

Program studiów dla studentów II  roku 2021/22

Program studiów dla studentów III roku 2021/22


Studia I stopnia BIOLOGIA rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


 Studia I stopnia BIOLOGIA rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia I stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I  roku 2020/21

Program studiów dla studentów II roku 2020/21

Program studiów dla studentów III roku 2020/21


Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2019/20

Program studiów dla studentów II roku 2019/20

Program studiów dla studentów III roku 2019/20


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2018/2019

Program studiów dla studentów II roku 2018/2019

Program studiów dla studentów III roku 2018/2019


  Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2017/2018

Program studiów dla studentów II roku 2017/2018

Program studiów dla studentów III roku 2017/2018


 Plany zajęć na rok akademicki 2017/18 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18 (semestr zimowy)

więcej...
Biologia człowieka

Kierunek biologia człowieka jest propozycją dla tych, którzy chcieliby zdobyć holistyczną wiedzę na temat gatunku homo sapiens, kształcenie na nim uwzględnia bowiem zarówno biologiczne, medyczne, ewolucyjne, jak i psycho-społeczne aspekty człowieka. Jest to unikalny kierunek, który w tak szerokim spektrum zagadnień w pełni realizuje interdyscyplinarność biologii człowieka. Jego absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu badań populacji pradziejowych, auksologii, jak również ewolucyjnych uwarunkowań ludzkiego behawioru, które oparte są głównie na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz nauk społecznych. Będą mieli szansę podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach antropologicznych, laboratoriach kryminalistycznych policji, pracowniach ergonomicznych, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, branży ortopedyczno-implantacyjnej i obrotu biomateriałami oraz redakcjach czasopism naukowych i popularyzujących wiedzę. Efekty kształcenia na kierunku biologia człowieka zostały uchwalone Uchwałą Senatu UWr Nr 31/2015, efekty uczenia się Uchwałą Senatu UWr Nr 89/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22).

Studia I stopnia BIOLOGIA CZŁOWIEKA program na rok 2022/23

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


 Studia I stopnia BIOLOGIA CZŁOWIEKA rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)


Studia I stopnia BIOLOGIA CZŁOWIEKA program na rok 2021/22

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


Studia I stopnia BIOLOGIA CZŁOWIEKA rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


 

Studia I stopnia BIOLOGIA CZŁOWIEKA rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia I stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  BIOLOGIA CZŁOWIEKA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


 plan zajęć - semestr zimowy 2017/18

więcej...
Genetyka i biologia eksperymentalna

Genetyka i biologia eksperymentalna to studia, które pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym. Jeśli więc interesuje Cię poznanie mechanizmów rządzących tym, co dzieje się w komórkach, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób geny decydują o rozwoju i funkcjonowaniu organizmów, jak się tworzy organizmy transgeniczne, na czym polegają mutacje oraz co leży u podłoża chorób genetycznych – powinieneś studiować na tym kierunku. Na wykładach i ćwiczeniach znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawi, że nauczysz się posługiwać specjalistyczną aparaturą i poznasz nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, histologii, cytologii oraz fizjologii. Dowiesz się ponadto, jak wykorzystywać dane z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii oraz w badaniach filogenetycznych i środowiskowych. Absolwenci kierunku genetyka i biologia eksperymentalna, będą mogli pracować m.in. w: laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, a także w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wykorzystujących metody biologii molekularnej oraz metody analiz cytologicznych i histologicznych. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach analitycznych działających w zakresie ochrony środowiska czy hodowli roślin i zwierząt. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących techniki genetyki i biologii eksperymentalnej. Efekty kształcenia zostały uchwalone Uchwałą Senatu UWr nr 31/2014, efekty uczenia się Uchwałą Senatu UWr Nr 90/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22).

Studia I stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA program na rok 2022/23

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Studia I stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr letni)


 

Studia I stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA program na rok 2021/22

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Studia I stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


 

Studia I stopnia GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia I stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18

więcej...
Mikrobiologia

Kierunek mikrobiologia to nowoczesne studia dla dociekliwych i dokładnych, uwzględniające stale zmieniające się potrzeby rynku pracy. Ich celem jest jak najlepsze przygotowanie merytoryczne studentów, możliwe dzięki nowoczesnemu programowi, szerokiemu asortymentowi wykładów, ćwiczeń i badań laboratoryjnych, wspieranemu przez technologie informacyjne. Studenci mikrobiologii otrzymają gruntowne przygotowanie do pracy w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach służb weterynaryjnych, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, w instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska, w ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną. Efekty kształcenia na kierunku mikrobiologia zostały uchwalone Uchwałą Senatu UWr Nr 21/2013, efekty uczenia się Uchwałą Senatu UWr Nr 91/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22). Kierunek mikrobiologiauzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała nr 385/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia I stopnia MIKROBIOLOGIA program na rok 2022/23

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne

 


 Studia I stopnia MIKROBIOLOGIA rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)


 

Studia I stopnia MIKROBIOLOGIA program na rok 2021/22

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Studia I stopnia MIKROBIOLOGIA rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


 

Studia I stopnia MIKROBIOLOGIA rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia I stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


więcej...
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest wyjątkowym w skali kraju kierunkiem biologicznym, przeznaczonym dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak chronić zasoby przyrodnicze i jak nimi zarządzać oraz cenią różnorodność biologiczną i ideę zrównoważonego rozwoju. Program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy i umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy o środowisku naturalnym oraz wiedzy z zakresu ekonomii i prawa ochrony przyrody, a także uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia prostych badań ekologicznych, analizy danych środowiskowych, pozyskiwania finansowania dla projektów pro-środowiskowych oraz dialogu i współpracy na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych. Zaletami kierunku są: duży udział zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń terenowych oraz możliwość osobistego kontaktu studentów z prowadzącymi związanymi zawodowo z ochroną przyrody, między innymi ekspertami przyrodniczymi i pracownikami organizacji pozarządowych. Absolwenci kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym przygotowani są do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska np. w parkach narodowych i krajobrazowych, w ogrodach botanicznych i zoologicznych, w agencjach i agendach samorządowych oraz w polskich i międzynarodowych stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi, a także w jednostkach administracji publicznej i w ośrodkach edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Absolwenci mają również wiedzę i umiejętności, które umożliwiają prowadzenie własnej firmy, wykonującej ekspertyzy przyrodnicze i oceny oddziaływania na środowisko. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zostały uchwalone Uchwałą Senatu UWr Nr 76/2013, efekty uczenia się Uchwałą Senatu UWr Nr 92/2021 (dla programów studiów rozpoczynających się od roku akad. 2021/22).

Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM program na rok 2022/23

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 

Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2022/23

Plany zajęć na rok akademicki 2022/23 (semestr zimowy)


 

Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM program na rok 2021/22

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2021/22

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)


Studia I stopnia ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM rok 2020/21

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr letni)

Plany zajęć na rok akademicki 2020/21 (semestr zimowy)

Studia I stopnia program na rok 2020/21

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Studia I stopnia program na rok 2019/20

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr letni)


Plany zajęć na rok akademicki 2019/20 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)


 Plany zajęć na rok akademicki 2018/2019 (semestr zimowy)


Studia I stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


więcej...