Rekrutacja 2020/21 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

Formularze:

  • projekt pracy doktorskiej
  • oświadczenie dyrektora instytutu/kierownika katedry/zakładu/pracowni
  • oświadczenie opiekuna naukowego
  • opinia opiekuna naukowego

znajdują się do pobrania na stronie UWr:  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-biologiczne/#dokumenty

Uchwały Senatu UWr:


 Informacje o Szkole Doktorskiej oraz akty prawne dostępne są na stronie UWr: https://uni.wroc.pl/szkola-doktorska/


Kontakt:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Alina Surowiec 
tel. 71 375 22 21
e-mail: alina.surowiec@uwr.edu.pl

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych

dr hab. Izabela Jędrzejowska
tel. 71 375 40 27
e-mail: izabela.jedrzejowska@uwr.edu.pl