Regulaminy, uchwały, zarządzenia

STUDIA I i II STOPNIA

Regulaminy:

Tok studiów i dokumentacja przebiegu studiów:

Wyjazdy i przyjazdy studentów (ERASMUS i MOST):

Dyplomowanie:

Praktyki i staże:

Wykaz wszystkich procedur obowiązujących na WNB znajduje się w zakładce studia, jakość kształcenia -link tutaj.


  STUDIA DOKTORANCKIE