W ramach projektu Internationalisation as a Quality of the New Doctoral School finansowanego ze środków programu  STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (NAWA) ogłoszono drugi nabór aplikacji na dodatkowe stypendia dla uczestników Szkoły Doktorskiej. Nabór ten dotyczy wyłącznie cudzoziemców (miejsca dla doktorantów z Polski zostały wyczerpane w 1. naborze).
Ze szczegółami można się zapoznać na stronie BWM:
 
w języku polskim https://international.uni.wroc.pl/nawa/ster/stypendia-dla-uczestnikow-szkoly-doktorskiej-w-ramach-programu-ster-umiedzynarodowienie
 
i angielskim https://international.uni.wroc.pl/nawa/ster/scholarships-best-doectoral-students-doctoral-school
 

Szkoła Doktorska - Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych prowadzi kształcenie w dyscyplinie nauki biologiczne.

Osobą, za pośrednictwem której Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością będzie przekazywał dokumentację studentów i doktorantów starających się o dostosowanie procesu kształcenia,  z ramienia

Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych jest dr Joanna Łubocka, prof. UWr 

e-mail: joanna.lubocka@uwr.edu.pl 

Informacje dla doktorantów I roku w roku akademickim 2022/2023:

 Dokumenty dotyczące oceny śródokresowej do pobrania:

Program kształcenia

Akty prawne

Informacje o Szkole Doktorskiej oraz akty prawne dostępne są na stronie UWr: https://uni.wroc.pl/doktorat/szkola-doktorska/

Sylabusy

Sylabusy dostępne są na platformie USOSweb. Należy wybrać zakładkę KATALOG/PRZEDMIOTY.
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index.

Doktorat wdrożeniowy:

Informacje o programie - Aktualności

Do pobrania

Formularze:

Zgłoszenie Noc Biologów - formularz do wypełnienia

Kontakt

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych

dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr
tel. 71 375 41 09
e-mail: malgorzata.janicka@uwr.edu.pl

Obsługa w zakresie merytorycznym i USOS

- tok studiów i stypendia:

- oferta dydaktyczna, plany studiów, zapisy na zajęcia: