Seminarium Biologii Lasu

24.10.2019


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 21 XI, Michał Gorczak (Warszawa) wygłosi referat pt. „Nowa ekologia grzybów: listy i metagenomy”.

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego