Równy UWr

Jesteś ofiarą dyskryminacji lub molestowania? Byłeś świadkiem dyskryminacji lub molestowania? Zgłoś sprawę do Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na UWr. Więcej o procedurze na stronie Równy UWr https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/

 

 

więcej...

15.03.2021