Konkurs na 10 miesięczny staż w Institute of Cancer Research w Londynie

17.11.2022


Szanowni Państwo,

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, AstraZeneca oraz Institute of Cancer Research (Londyn, Wielka Brytania) ogłaszają projekt „Nagroda Naukowa”, którego celem jest wyłonienie w drodze konkursu badacza z Polski, który dołączy do grupy badawczej w ICR na 10 miesięcy i weźmie udział w innowacyjnym onkologicznym projekcie badawczym z zakresu stabilności genomu i naprawy DNA. Konkurs skierowany jest do naukowców i lekarzy, którzy są na początkowym etapie kariery – studenci w trakcie studiów doktoranckich oraz osoby ze stopniem doktora uzyskanym po 1 stycznia 2017 r.

Obszar badawczy projektu obejmuje naprawę DNA oraz stabilność genomu. Laureat, który weźmie udział w stażu, otrzyma także stypendium naukowe w wysokości 2100 GBP netto miesięcznie, które będzie wypłacane co miesiąc przez cały okres trwania stażu i pobytu w ICR.

Kierownikiem zespołu w IRC jest prof. Wojciech Niedźwiedź.

Składnie wniosków w konkursie o Nagrodę Naukową będzie możliwe od 9-tego grudnia 2022 r.

Pełne informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie organizatorów:

https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/

Zachęcamy do złożenia aplikacji!