KONTAKT dla studentów będących obywatelami Ukrainy

28.02.2022


KONTAKT dla studentów będących obywatelami Ukrainy

1. Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego.

2. W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z dziekanatem. 

mgr Katarzyna Grabowska
tel.: (+48) 71 375 62 31
email:katarzyna.grabowska2@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.41a

3. W sprawach związanych ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne należy kontaktować się z dziekanatem.

mgr Sabina Hens
tel.: (+48) 71 375 63 64
email: sabina.hens@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.40

Alina Surowiec
tel.: (+48) 71 375 64 29
email: alina.surowiec@uwr.edu.pl
ul. Przybyszewskiego 63, parter, pok.40