Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i do wyboru na rok akad. 2019/20

19.09.2019


Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru na rok akad. 2019/2020 na Wydziale Nauk Biologicznych

1) Rejestracja obowiązuje studentów II i III roku studiów licencjackich (S1), I i II roku studiów magisterskich (S2), i II, III, i IV roku studiów doktoranckich (S3).

2) Studenci są zobowiązani do zarejestrowania się na przedmioty obowiązkowe realizowane w semestrze zimowym oraz przedmioty do wyboru realizowane w semestrach zimowym i letnim.

3) Studenci I roku studiów licencjackich zostaną zapisani na wszystkie zajęcia przez pracowników sekretariatu dydaktycznego.

Rejestracja odbędzie się w dwóch turach:

 • I tura  - dla studentów II i III roku studiów licencjackich rozpocznie się 25 września o godzinie 23.59 i będzie trwała do 1 października do godziny 23.59
 • II tura - dla studentów I i II roku studiów magisterskich oraz  II, III, i IV roku studiów doktoranckich rozpocznie się 30 września o godzinie 23.59 i będzie trwała do 3 października do godziny 23.59

 

WAŻNE!!!

 • Podczas rejestracji proszę cały czas zwracać uwagę na obowiązujący plan zajęć żeby, nie zarejestrować się na zajęcia odbywające się w tym samym czasie.
 • Cyfry rzymskie oznaczają numer grupy w USOS.
 • Plan zajęć jest ułożony w taki sposób, że wszystkie zajęcia obowiązkowe dla grupy o określonym numerze nie pokrywają się ze sobą.
 • Ta zasada nie dotyczy przedmiotów do wyboru. W związku z tym, przed rejestracją prosimy o sprawdzenie składów grup na zajęciach fakultatywnych.
 • Obowiązuje rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy", która charakteryzuje się tym, że student musi od razu zadeklarować się, do której grupy zajęciowej chce zostać zapisany (tzn. kiedy i z kim chce mieć zajęcia).
 • Studenci, którzy powtarzają przedmioty lub realizują różnice programowe, nie rejestrują się na te przedmioty poprzez system USOS. Żeby zapisać się na takie przedmioty należy zgłosić się do Dziekanatu. Termin zostanie ogłoszony na stronie WNB.

 

 

Rejestracja na wszystkie zajęcia (z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów) następuje za pomocą platformy USOSweb - https://usosweb.uni.wroc.pl/-( po zalogowaniu się w menu po lewej stronie ekranu proszę wybrać zakładkę: kalendarz rejestracji a potem, w głównej części ekranu wybrać Wydział Nauk Biologicznych).

Prosimy o zarejestrowanie się na wszystkie formy zajęć (wykłady, ćwiczenia itd.) zgodnie z programem swojego kierunku studiów i planem zajęć z wyjątkiem:

 1. Przygotowanie pracy licencjackiej (wszystkie kierunki)
 2. Techniki badawcze w biologii człowieka (I mgr kierunek Biologia/specjalność Biologia człowieka)
 3. Techniki badawcze w biologii środowiskowej (I mgr kierunek: Biologia/specjalność Ekologia i różnorodność biologiczna)
 4. Potępy w biologii środowiskowej (I mgr kierunek: Biologia/specjalność Ekologia i różnorodność biologiczna)
 5. Techniki badawcze w zakresie biologii eksperymentalnej (I mgr kierunek: Biologia/specjalność eksperymentalna i mikrobiologia)
 6. Techniki badawcze w zakresie w mikrobiologii (I mgr kierunek: Biologia/specjalność eksperymentalna i mikrobiologia)
 7. Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej (I mgr kierunek: Genetyka i biologia eksperymentalna)
 8. Techniki badawcze w mikrobiologii (I mgr kierunek: Mikrobiologia)
 9. Techniki eksperymentalne w ochronie przyrody (I mgr kierunek: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)
 10. Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (I mgr mgr kierunek: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)
 11. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) z zakresu biologii człowieka (II mgr kierunek: Biologia/specjalność Biologia człowieka)
 12. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) z zakresu biologii środowiskowej (II mgr kierunek: Biologia/specjalność Ekologia i różnorodność biologiczna)
 13. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) (II mgr kierunki: Genetyka i biologia eksperymentalna i Mikrobiologia)
 14. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) (II mgr kierunek: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)
  a) zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: gatunki i ekosystemy
  b) zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: biogeochemia i bioindykacja

Zapisy na ww. przedmioty zostaną dokonane przez sekretariaty dydaktyczne.

Rejestracja na przedmioty do wyboru regulowana jest Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 13/2016. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

 1. Student obowiązkowo rejestruje się na przedmioty fakultatywne w systemie USOS, zgodnie z liczbą punktów ECTS przewidzianą na przedmioty do wyboru w programie studiów na dany semestr.
 2. W pierwszej kolejności wybierane są przedmioty spośród tych, które odpowiadają studiowanemu kierunkowi lub specjalności, zgodnie z poziomem studiów.
 3. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, to na każdym wybiera inne przedmioty (nie wolno wybrać tego samego przedmiotu do realizacji i zaliczenia na różnych kierunkach, nawet jeżeli figurują w pulach przedmiotów do wyboru obu kierunków).
 4. Przedmiot wybrany staje się przedmiotem obowiązkowym.
 5. Studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów fakultatywnych na cały rok akad. 2019/20 podczas rejestracji czerwcowej zobowiązani są do uczęszczania na wybrane przedmioty.

Programy i plany dla poszczególnych kierunków i specjalności dostępne są na stronie internetowej WNB. Należy otworzyć zakładkę Studia, wybrać odpowiedni stopień i właściwy kierunek studiów. Plany studiów zostaną umieszczone na stronie internetowej 20 września br.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

1)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 dotyczącym indeksu elektronicznego

2)  Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 5/2015 w sprawie zasad zmiany grupy

3) Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 13/2016 w sprawie przedmiotów do wyboru.

 

Zarządzenia dostępne są w zakładce STUDIA/REGULAMINY

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego następuje za pomocą platformy USOSwebhttps://zapisy.uni.wroc.pl– informacje o zapiasacj znajdują się na stronie https://uni.wroc.pl/zapisy-na-zajecia-wychowania-fizycznego-2/

Rejestracja na lektoraty (z wyjątkiem języka łacińskiego) następuje za pomocą platformy USOSweb - http://www.spnjo.uni.wroc.pl

 

W razie wszelkich problemów i wątpliwości prosimy o kontakt:

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12
marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Kierunek biologia – studia I stopnia (I i II rok)
Kierunek biologia specjalność mikrobiologia– studia I stopnia (III rok)
Kierunek biologia specjalność biologia eksperymentalna i mikrobiologia – studia II stopnia
Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia
Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska

 

mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
karolina.matkovic@uwr.edu.pl

Kierunek biologia specjalność biologia eksperymentala studia I stopnia (III rok)
Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I i II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472
beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

Kierunek biologia – studia I stopnia (I i II rok)
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia I stopnia (III rok)
Kierunek biologia specjalność biologia środowiska– studia I stopnia (III rok
Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia
Studia Doktoranckie Biologii