WAŻNE informacja dla studentów I roku studiów I stopnia

19.07.2019


 Harmonogram dni adaptacyjnych
dla studentów Wydziału Nauk Biologicznych
w roku akademickim 2019/2020

(studenci I roku studiów pierwszego stopnia)

26 września 2019 r. (czwartek)

14.30 – 15.30  uroczysta  immatrykulacja w Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego)  pl. Uniwersytecki 1 (obowiązuje strój galowy)

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. inż. Marcin Kadej z Instytutu Biologii Środowiskowej


30 września 2019 r. (poniedziałek) dzień adaptacyjny – obecność obowiązkowa

Studenci kierunku mikrobiologia

 • 8.45 – 11.15 – odbiór legitymacji i karty obiegowej, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)
 • 11.45 – 12.15 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.30 – 14.00 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)

Studenci kierunku genetyka i biologia eksperymentalna

 • 8.45 – 11.15 – odbiór legitymacji i karty obiegowej, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)
 • 11.45 – 12.15– spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.30 – 14.00 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)

Studenci kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 • 9.15 – 9.45 - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i karty obiegowej, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

Studenci kierunku biologia człowieka

 • 9.15 – 9.45 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i karty obiegowej, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

Studenci kierunku biologia

 • 9.15 – 9.45 - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i karty obiegowej, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

 WAŻNE INFORMACJE

Badania lekarskie

1)  Podczas składania dokumentów otrzymujecie Państwo od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowania na badania lekarskie wystawione przez Wydział Nauk Biologicznych na podstawie których należy wykonać badania.

2)  Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

3)  Studenci proszeni są o przyniesienie 30 września 2019 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku. Bez ważnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy nie zostanie wydana legitymacja studencka.


1)  Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning w terminie od 1 października do 30 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje nt. szkolenia zostaną przesłane z początkiem roku akad. 2019/2020 i zamieszczone na stronie WNB w zakładce ogłoszenia. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. w powyższym terminie zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu (w wysokości 150 zł).

2)  Szkolenie biblioteczne również jest obowiązkowe, realizowane wg harmonogramu jak wyżej.

3)  Oba szkolenia są obowiązkowe – do wpisu na wyższy semestr niezbędne jest uzyskanie zaliczenia w systemie USOS z obu szkoleń.

4)  Studenci I roku studiów stacjonarnych na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna rozpoczynają lektorat w semestrze 2 (semestr letni 2019/2020). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego w listopadzie-grudniu 2019r. Studenci I roku studiów stacjonarnych na kierunkach: biologia; biologia człowieka; mikrobiologia; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2020/2021). Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego w marcu-maju 2020r. Na Wydziale Nauk Biologicznych zalecany jest język angielski.

Informacje nt. testów kwalifikacyjnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/ oraz na stronie wydziałowej w zakładce ogłoszenia: www.biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia

Przed przystąpieniem do testu student musi wcześniej zarejestrować się i zapisać na test!

5)  Na Wydziale Nauk Biologicznych UWr obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa  przy  wykorzystaniu  Uniwersyteckiego  Systemu  Obsługi  Studiów  (USOS).  Jedyną formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS. Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/


 OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Biologicznych www.biologia.uni.wroc.pl/:

1)  Zakładka STUDIA – znajdują się tam programy i plany studiów dla poszczególnych kierunków, regulaminy i obowiązujące procedury dydaktyczne, organizacja roku akad., opłaty, informacje dot. kształcenia nauczycieli i inne dot. toku studiów

2)  Zakładka STYPENDIA – informacje nt. pomocy materialnej i stypendiów

3)  Zakładka WYDZIAŁ – informacje nt. godzin pracy Dziekanatu WNB i dyżurów dziekańskich

4)  Zakładka OGŁOSZENIA (dolna część strony WNB, sekcja warto zobaczyć) – tutaj zamieszczane są informacje i bieżące ogłoszenia dla studentów. Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych tam ogłoszeń.

Wydział Nauk Biologicznych prowadzi swoją stronę na FB. Zachęcamy do jej odwiedzenia!

www.facebook.com/wnbuniwroc