Warsztaty kryminalistyczne

03.11.2022


Z inicjatywy Kierownika Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej dra hab. inż. Marcina Kadeja, prof. UWr, 30 listopada br. (środa), odbędą się warsztaty kryminalistyczne, które poprowadzi dr n. praw. Paweł Leśniewski.

Warsztaty skierowane są do studentów I roku studiów II stopnia (kierunki: Biologia, Genetyka i biologia eksperymentalna, Mikrobiologia). Zajęcia są zajęciami dodatkowymi (ponadprogramowymi), a po ich zakończeniu studenci nie otrzymają za nie dodatkowych punktów ECTS.

Potwierdzeniem udziału w warsztatach będzie certyfikat.

Zapisy na warsztaty odbędą się poprzez platformę USOS (bezpośrednia rejestracja do grup – odmiana „kto pierwszy”). Rejestracja rozpocznie się 7 listopada 2022 o godz. 15:30 i będzie trwała do 10 listopada 2022 do godz. 23:59.

Zajęcia odbędą się w sali nr 401 (tzw. wieża), w budynku WNB przy ul. Przybyszewskiego 63 w trzech grupach ćwiczeniowych:

9:00-11:00 - gr I

11:00-13:00 - gr II

13:00-15:00 - gr III

 

Zapraszamy!