Zawiadomienie o odejściu prof. dr hab. Beaty Pokryszko

06.06.2022


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 czerwca 2022 roku zmarła nasza droga koleżanka prof. dr hab. Beata Pokryszko.  

Uczona o światowym uznaniu, przez 44 lata związana z Muzeum Przyrodniczym UWr., autorytet w dziedzinie malakologii. Przyjaciółka studentów i oparcie dla młodych pracowników nauki. Jej odejście jest dla nas nieodżałowaną stratą.  

Władze Dziekańskie Wydziału Nauk Biologicznych

Dyrekcja Muzeum Przyrodniczego 

-------------------------------------------------------

Informacje o uroczystym pożegnaniu Pani Profesor oraz pogrzebie będziemy przekazywać na bieżąco.