ŚWIATŁOGRÓD POWRACA!

30.11.2021


Kolejny raz Ogród Botaniczny zostanie rozświetlony niezwykłą gamą barwnych świateł i będzie udostępniony dla mieszkańców oraz gości odwiedzających Wrocław zimą.

Tegoroczna iluminacja jest efektem wytężonych i długich prac nad projektem stałej iluminacji. Obejmie ona znacznie większą niż w roku ubiegłym część Ogrodu i została zaprojektowana w sposób niezaburzający rytmu życia roślin i zwierząt oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Dla usprawnienia wstępu na pokazy czynne będą dwa wejścia do Ogrodu od ul. Sienkiewicza i Kanonii. Uruchomiono również sprzedaż biletów on-line. Szczegółowy harmonogram www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl i na profilu FB Ogrodu Botanicznego.

Zapraszamy wszystkich tych którzy chcą zobaczyć Ogród Botaniczny w subtelnej iluminacji i przeżyć interesujące pokazy zapraszamy od 3 grudnia od godziny 17.00-21.00 w weekendy.