DOMY STUDENCKIE – KIEDY APLIKOWAĆ?

16.07.2021


DOMY STUDENCKIE – KIEDY APLIKOWAĆ?

UWAGA! Harmonogram składania wniosków on-line dot. zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2021/2022.

Wnioski on-line po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej www.rejestracja.ds.uni.wroc.pl składają poszczególne grupy studentów:

  1. Wszyscy mieszkańcy domów studenckich UWr, zameldowani w DS UWr na dzień 31 maja 2021r. .- termin składania wniosków : 09.06.2021-24.06.2021
  2. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim: w ramach programów międzynarodowych m.in. Erasmus – termin składania wniosków: 05.07.2021-16.07.2021
  3. Kandydaci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym i wieczorowym – I stopnia i studia jednolite magisterskie, oraz studenci/doktoranci UWr starszych lat (za wyjątkiem 1 roku II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej) którzy w poprzednim roku akademickim nie byli mieszkańcami domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, lub nie zalogowali się w terminie o którym mowa w pkt 1.– termin składania wniosków : 19.07.2021-15.08.2021
  4. Kandydaci na studia II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej, studiów stacjonarnych i wieczorowych Uniwersytetu Wrocławskiego – termin składania wniosków: 21.09.2021-26.09.2021
  5. W przypadku wolnych miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, po zakwaterowaniu wszystkich studentów, przewidywany termin składania wniosków on-line dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni wrocławskich – termin składania wniosków: 11.10.2021-15.10.2021.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie.

Informacje o domach studenckich można uzyskać pod numerem telefonu:+48 71 34 30 618, lub email: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Tekst pochodzi z strony: Domy studenckie - kiedy aplikować? | Uniwersytet Wrocławski