Wybory 2020

26.05.2020


Ogłoszenia wyborcze oraz dokumentacja związana z wyborami

Dziekana, przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Biologicznych, Senatu i Komisji Dyscyplinarnej


WYBORY przedstawicieli do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich - 2 lipca 2020 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Biologicznych
 

W dniu 29 czerwca 2020 została zamknięta lista kandydatów do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. Zgłoszonych zostało 4 kandydatów.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Biologicznych, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,w tym co najmniej jeden zatrudniony na stanowisku profesora.


WYBORY SYSTEMEM URN PRZEDSTAWICIELI DO RADY WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH  -  29 czerwca 2020 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, iż w dniu 29 czerwca 2020 r. odbędą się wybory systemem urn przedstawicieli do Rady Wydziału, Wydziału Nauk Biologicznych UWr z dwóch grup wyborczych:

Zgłaszanie kandydatów:

Kandydaci do Rady Wydziału Nauk Biologicznych, będący członkami grupy nauczycieli akademickich, którzy nie są profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi oraz kandydaci grupy obejmującej pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi składają zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r (załącznik nr 3)  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie UWr, z zastrzeżeniem pkt 2; (Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2020 Rektora UWr) osobiście lub za pośrednictwem wyborcy posiadającego czynne prawo wyborcze w tej samej grupie wyborczej pracowników UWr.

Dokumenty należy przekazać do dnia 25 czerwca 2020 r. w formie skanu na adres e-mail przewodnicząceJ WKW: marta.mazurkiewicz-kania@uwr.edu.pl  a oryginały przekazać w kopertach lub koszulkach foliowych przewodnicząceJ Komisji w dniu wyborów.

Liczba mandatów:

Informujemy, że do obsadzenia jest 10 mandatów w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami Uniwersytetu oraz doktorami habilitowanymi oraz 5 mandatów w grupie pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi.


WYBORY SYSTEMEM URN PRZEDSTAWICIELI DO SENATU UWr  -  24 czerwca 2020 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, iż w dniu 24 czerwca 2020 r. odbędą się wybory systemem urn przedstawicieli do Senatu UWr z dwóch grup wyborczych:

- grupy profesorów i profesorów Uniwersytetu (zawiadomienie załącznik nr 1)
- grupy pozostałych nauczycieli akademickich (zawiadomienie załącznik nr 2)

Zgłaszanie kandydatów:
Kandydaci do Senatu, będący członkami grupy profesorów i profesorów Uniwersytetu oraz kandydaci będący członkami grupy pozostałych nauczycieli akademickich składają zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r (załącznik nr 3)  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie UWr, z zastrzeżeniem pkt 2; (Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2020 Rektora UWr) osobiście lub za pośrednictwem wyborcy posiadającego czynne prawo wyborcze w tej samej grupie wyborczej pracowników UWr.

Dokumenty należy przekazać do dnia 19 czerwca 2020 w formie skanu na adres e-mail przewodniczącego WKW: marta.mazurkiewicz-kania@uwr.edu.pl  a oryginały przekazać w kopertach lub koszulkach foliowych przewodniczącemu Komisji w dniu wyborów.


Do dnia 26 maja 2020 r. zgłoszono następujących wstępnych kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych (kolejność alfabetyczna):

  • prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, życiorys.pdf
  • dr hab. inż. Marcin Kadej

WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH - 9 czerwca 2020 r.

Wydziałowa Komisji Wyborcza serdecznie zaprasza na posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Nauk Biologicznych, zwołane w celu wyboru kandydata na Dziekana, które odbędzie się w dniu 9 czerwca o godz.9:00w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na placu obok fontanny, od ul. Świętokrzyskiej. Wszystkich Państwa prosimy o zaopatrzenie się w długopis, maseczki, rękawiczki (opcjonalnie) oraz parasol. Pragnę również przypomnieć Państwu, że wybór kandydata na Dziekana odbywa się bezwzględną liczbą głosów a 9 wakatów studenckich nie zostało obsadzonych.
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY I LICZYMY NA LICZNE PRZYBYCIE.
 
Przewodnicząca WKW
dr Marta Mazurkiewicz-Kania

DEBATA WYBORCZA 2 czerwca 2020 r.

W dniu 2.06.2020 o godzinie 10:00 rozpocznie się Wydziałowa Debata Wyborcza, podczas której odbędzie się prezentacja programów wyborczych wstępnych kandydatów na Dziekana oraz otwarta dyskusja.
Debata odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu:

Uprzejmie prosimy osoby, które dotychczas nie korzystały z MS Teams o zainstalowanie tej aplikacji na swoim komputerze. Udział w debacie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a nie aplikacji MS Teams, uniemożliwi aktywne uczestnictwo, tj. zadawanie pytań wstępnym kandydatom.
 

W dniach 2 czerwca br. w godz. 9:30-13:30 (debata) oraz 9 czerwca br. w godz. 8:30-11:30 (wybory) Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych


Wyborów dokonuje Wydziałowe Kolegium Elektorów - wszyscy członkowie Rady Wydziału Nauk Biologicznych (profesorowie i doktorzy habilitowani, przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów i doktorantów).


Dokumenty:


Wydziałowa Komisja Wyborcza:

  1. dr Marta Mazurkiewicz-Kania (przewodnicząca)
  2. dr hab. Daria Augustyniak
  3. dr hab. Katarzyna Sokołowska