Bezpłatne szkolenia dla Absolwentów

02.10.2019


Drodzy Absolwenci!

do dnia 31 grudnia 2019 trwa rekrutacja na darmowe szkolenia dla absolwentów studiów I lub II stopnia studiów z obszaru nauk o życiu lub przyrodniczych.

Projekt skierowany jest do absolwentów studiów I lub II stopnia chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Zachęcamy do aplikowania i przesyłania wypełnionych formularzy na adres: rekrutacja116@uwr.edu.pl

Dodatkowe informacje:

  • szkolenia są darmowe, zapewnione jest wyżywienie dla uczestników: lunch i przerwy kawowe w każdym z pięciu dni zajęć,
  • terminy szkoleń: 18.01.2019, 8.02.2019, 15.02.2019, 22.02.2019, 7.03.2019 w godzinach 9.00-18.00,
  • wystarczy podstawowa wiedza mikrobiologiczna, aby wziąć udział w projekcie.

Zajęcia będą prowadzone w 3 grupach 10-osobowych w blokach modułowych:

  • Projektowanie i planowanie zadań operacyjnych (10 h), CZYLI m.in. praca z użyciem norm mikrobiologicznych, do wyboru przez uczestników: Jakość wody, Mleko, Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Tworzywa sztuczne, Mikrobiologia żywności i pasz, Jogurt
  • Raportowanie i archiwizacja wykonanych zadań operacyjnych (3 h), ZATEM mi.in. przygotowywanie raportów z przeprowadzonych analiz, ocena wizualna próbek, zastosowanie obliczeń matematycznych, właściwa interpretacja wyników
  • Organizacja eventu (11 h), realizowane zagadnienia m.in. tworzenie komitetu naukowego konferencji, wybór prelegentów, opracowanie logo konferencji, tworzenie ofert sponsorskich, planowanie budżetu konferencji
  • Autoprezentacja - rozmowy kwalifikacyjne (6 h), zajęcia poprowadzone przez trenera-psychologa
  • Techniki radzenia sobie ze stresem (4 h), zajęcia poprowadzone przez trenera-psychologa
  • Kreatywność i przedsiębiorczość “miting” z prezentacją projektów grupowych (6 h), mini-konferencja z udziałem zaproszonych gości – przedsiębiorców i pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jest to doskonała okazja do spotkania przyszłego pracodawcy!

Przewiduje się także aktywność kulturalno-rozwojową realizowaną poza UWr, gra miejska z użyciem urządzeń mobilnych na terenie miasta Wrocław, zaprojektowana specjalnie na potrzeby projektu!

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/37

Zgłaszajcie się! Czekamy na Was :)