„Biologia dla praktyka"

12.03.2019


„Biologia dla praktyka - program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Biologia dla praktyka - program rozwoju zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku” POWR.03.01.00-00-T068/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18)

Realizacja projektu: 01.02.2019 – 31.10.2020r.,

Wartość projektu: 360 000,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 348 900,00 zł

Kierownik projektu: dr Józef Krawczyk

Więcej informacji tutaj http://www.pnsnb.uni.wroc.pl/granty_edukacyjne/biologia-dla-praktyka/