„Zarządzanie karierą w naukach o życiu"

01.03.2019


"Zarządzanie karierą w naukach o życiu"

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt pn. „Zarządzanie karierą w naukach o życiu - innowacyjny program rozwoju i podnoszenia kompetencji miękkich dla absolwentów i absolwentek z obszaru nauk przyrodniczych szkół wyższych” (POWR.03.01.00-00-T116/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.01.00-IP.08.00-3MU/18).

Realizacja projektu: 1.03.2019 - 30.06.2021

Wartość projektu: 349 625,00 zł

Wartość dofinansowania z funduszy EFS: 339 125,00 zł

Kierownik projektu: dr Bożena Futoma-Kołoch

Więcej informacji tutaj: http://www.mikrobiologia.uni.wroc.pl/pl/news/aktualnosci/37