Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WNB

Przedstawiciel studentów WNB w Parlamencie Studentów
Kamil Wieczorek
Starosta Wydziału
Aleksandra Rubiszewska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność studencka/


Rada Doktorantów WNB

Przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału WNB/Wydziałowego Kolegium Elektorów
mgr Emil Paluch

Przedstawiciel doktorantów do Sejmiku Doktorantów UWr
mgr Radosław Gil

Przedstawiciel doktorantów do Sądu Dyscyplinarnego
mgr Jacek Stefaniak

Przedstawiciel doktorantów do Wyborczej Komisji Rewizyjnej
mgr Mateusz Speruda

Przedstawiciel doktorantów do Komisji Wyborczej
mgr Ewelina Sosnowska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność doktorancka/