Studia stacjonarne II stopnia

 

Biologia

Biologia to bardzo szerokie pojęcie, dlatego studia biologiczne na UWr to wiele specjalności, na których studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania konkretną tematyką. Na kierunku biologia oferujemy kształcenie w ramach specjalności: ekologia i różnorodność biologiczna, biologia człowieka, biologia lasu oraz specjalizacja nauczycielska. Specjalność nauczycielska jest unikatowa wśród Uczelni Dolnośląskich. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent nabywa prawo nauczania przedmiotu biologia. Efekty kształcenia na kierunku biologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 54/2012.

Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2018/2019
Program studiów dla studentów II roku 2018/2019

Oferta przedmiotów do wyboru na rok 2018/19


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2017/2018

Kształcimy na specjalnościach:

  • specjalność biologia człowieka
  • specjalność ekologia i różnorodność biologiczna
  • specjalność nauczycielska biologia realizowana z biologią człowieka
  • specjalność nauczycielska biologia realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną
Program studiów dla studentów II roku 2017/2018

Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


Archiwum
Studia II stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2016/2017
Program studiów dla studentów II roku 2016/2017

Oferta przedmiotów do wyboru


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/17

plan zajęć - semestr zimowy 2016/17


Studia II stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2015/2016
Program studiów dla studentów II roku 2015/2016

Przedmioty do wyboru dla studentów I i II roku 2015/2016

Przedmioty wybrane w roku akad. 2015/16 na kierunku biologia (wszystkie specjalności)


Plany zajęć na rok akademicki 2015/16 - Biologia II stopnia

plan zajęć - semestr letni 15/16

plan zajęć - semestr zimowy 15/16


Studia II stopnia magisterskie program - rok akad. 2014/2015

Kierunek  BIOLOGIA studia stacjonarne

Program studiów dla studentów I roku 2014/2015
Program studiów dla studentów II roku 2014/2015
więcej...
Genetyka i biologia eksperymentalna

Genetyka i biologia eksperymentalna, studia II stopnia, są kontynuacją studiów I stopnia na tym samym kierunku. Studia mają rzetelnie skonstruowany nowoczesny program dydaktyczny, poparty wysokimi  kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej, co zapewnia najwyższy poziom kształcenia.  Studia pozwalają na uzyskanie szczegółowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu biologii na poziomie komórkowym i molekularnym. Instytut Biologii Eksperymentalnej, jako jednostka wiodąca kierunku, dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą i zapleczem dydaktycznym.  Duży udział zajęć laboratoryjnych sprawi, że studenci tego kierunku nauczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą i poznają nowoczesne techniki inżynierii genetycznej, histologii, cytologii oraz fizjologii. Absolwenci genetyki i biologii eksperymentalnej, jako specjaliści w tej dziedzinie, będą mogli pracować m.in. laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, a także w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, wykorzystujących metody biologii molekularnej oraz metody analiz cytologicznych i histologicznych. Ponadto absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach analitycznych działających w zakresie ochrony środowiska czy hodowli roślin i zwierząt. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych wykorzystujących techniki genetyki i biologii eksperymentalnej. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymują tytuł magistra genetyki i biologii eksperymentalnej oraz mają otwartą drogę do kolejnych etapów kształcenia. Efekty kształcenia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr Nr 24/2017.

Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


 plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


więcej...
Mikrobiologia

Kierunek mikrobiologia to studia z nowocześnie skonstruowanym, interesującym programem kształcenia inspirowanym potrzebami rynkowymi oraz popartym wysokimi kompetencjami kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Biologicznych. Studia przygotują do pracy w zawodach wymagających dociekliwości i dokładności, a absolwenci staną się cenionymi pracownikami w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, laboratoriach służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu  spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, instytucjach działających w dziedzinach biologii medycznej, ochrony zdrowia i środowiska oraz ośrodkach zajmujących się poradnictwem i profilaktyką zdrowotną. Ponadto w trakcie studiów możliwe będzie zdobycie uprawnień pedagogicznych zgodnie z ministerialnymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w szkolnictwie. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci otrzymują tytuł magistra mikrobiologii oraz mają otwartą drogę do kolejnych etapów kształcenia. Absolwenci Wydziału Nauk Biologicznych są niezwykle cenionymi pracownikami oraz kandydatami na studia doktoranckie realizowane w Polsce  jak i w wielu krajach europejskich. Efekty kształcenia na kierunku mikrobiologia zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 21/2013.

Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


Archiwum
Studia II stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/17

plan zajęć - semestr zimowy 2016/17


Studia II stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek  MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2015/16 - Mikrobiologia II stopnia

plan zajęć - semestr letni 15/16

plan zajęć - semestr zimowy 15/16


Studia II stopnia magisterskie program - rok akad. 2014/2015

Kierunek MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne 


Studia II stopnia magisterskie program - rok akad. 2013/2014

Kierunek MIKROBIOLOGIA studia stacjonarne 


 

więcej...
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, unikatowy w skali kraju,  przeznaczony jest dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak chronić i zarządzać zasobami przyrodniczymi, interesują się bioróżnorodnością i ideą zrównoważonego rozwoju, aktywną ochroną przyrody oraz ginących gatunków i ekosystemów. Program studiów  oferuje szeroki wachlarz zajęć, przy czym znaczna ich część odbywać się będzie w warunkach terenowych, w najciekawszych przyrodniczo miejscach Polski. Po studiach można pracować w instytucjach, których misją jest szeroko pojmowana ochrona przyrody m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych, a także agencjach i agendach samorządowych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi. Specjaliści umiejący oceniać wpływy inwestycji na środowisko naturalne poszukiwani są także w jednostkach administracji publicznej oraz takich, które zajmują się zagadnieniami z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zostały uchwalone uchwałą Senatu UWr nr 18/2014.

Studia II stopnia program na rok 2018/2019

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Studia II stopnia program na rok 2017/2018

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2017/18

plan zajęć - semestr letni 2017/18


plan zajęć - semestr zimowy 2017/18


Archiwum
Studia II stopnia program na rok 2016/2017

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2016/17

plan zajęć - semestr letni 2016/17

plan zajęć - semestr zimowy 2016/17


Studia II stopnia program na rok 2015/2016

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne


Plany zajęć na rok akademicki 2015/16

plan zajęć - semestr letni 15/16

plan zajęć - semestr zimowy 15/16


Studia II stopnia magisterskie program studiów na rok 2014/2015

Kierunek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM studia stacjonarne  


więcej...