Oferta edukacyjna dla szkół

Zajęcia na wydziale
Stado ptaków Rośliny Konik polny

 

Wydział Nauk Biologicznych oferuje zajęcia dla szkół wszystkich etapów edukacyjnych, które mają na celu wspierać nauczycieli w realizacji podstawy programowej oraz upowszechniać wiedzę z zakresu biologii. Ich tematyka oraz forma realizacji (laboratoria, warsztaty, seminaria, wykłady, konwersatoria, ćwiczenia terenowe) może być dostosowana do potrzeb szkoły. Na Wydziale prowadzone są studia na kierunkach: Biologia (specjalności: biologia człowieka, biologia środowiska, biologia eksperymentalna, biologia lasu, genetyka i biologia eksperymentalna, ekologia i różnorodność biologiczna oraz specjalizacja nauczycielska), Mikrobiologia, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Ochrona Środowiska (realizowane przy współudziale WNB na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska), w związku z tym Wydział dysponuje wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz bazą naukowo-badawczą w tym zakresie. Zajęcia odbywają się w laboratoriach, pracowniach i salach wykładowych Wydziału (po uzgodnieniu również mogą zostać prowadzone w szkole).

Przykładowa oferta zajęć znajduje się tutaj.

Miejsca odbywania się zajęć (w zależności od tematu):

  • Instytut Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8, Wrocław,
  • Instytut Biologii Środowiskowej, ul. H. Sienkiewicza 21, Wrocław,
  • Instytut Genetyki i Mikrobiologii, ul. S. Przybyszewskiego 63/77, Wrocław,
  • Katedra Biologii Człowieka, ul. Kuźnicza 35, Wrocław,
  • Muzeum Człowieka, ul. Kuźnicza 35, Wrocław,
  • Muzeum Przyrodnicze, ul. H. Sienkiewicza 21, Wrocław,
  • Stacja Ekologiczna „Storczyk”, ul. Leśna 9, Karpacz,
  • Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej,

Zajęcia są płatne (100zł brutto za godzinę lekcyjną zajęć typu: seminaria, warsztaty, konwersatoria, wykłady, ćwiczenia terenowe oraz 200zł brutto za godzinę lekcyjną zajęć laboratoryjnych na grupę ok. 30 osobową). W przypadku zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych grupa 30 osobowa jest dzielona na dwie lub trzy mniejsze grupki i zajęcia realizowane są odpowiednio przez dwóch lub trzech prowadzących (opłata jest dla całej grupy!). Ceny zajęć w Stacjach oraz w Muzeach są zróżnicowane (szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek). Warunkiem odbycia zajęć jest podpisanie umowy, która może być zawarta na cały rok szkolny, a jej integralną częścią jest sporządzony harmonogram. Płatność za zajęcia odbywa się po zakończeniu ostatnich zajęć przewidzianych harmonogramem.

W przypadku zainteresowania i pytań prosimy o kontakt:
dr Katarzyna Guz-Regner, tel. 71 375 63 06; e-mail: katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl 

Zajęcia w Muzeum Przyrodniczym:
Muzeum Przyrodnicze Wydziału Nauk Biologicznych oferuje zajęcia dla uczniów szkół różnych etapów edukacyjnych.

W przypadku zainteresowania i pytań prosimy o kontakt:
dr Małgorzata Proćków, tel. 71 375 40 65; e-mail: malgorzata.prockow@uwr.edu.pl
dr Tomasz Maltz, tel. 71 375 40 64; e-mail: tomasz.maltz@uwr.edu.pl

Pełna oferta dydaktyczna Muzeum Przyrodniczego znajduje się tutaj.

Zajęcia w Muzeum Człowieka
Muzeum Człowieka oferuje lekcje tematyczne kierowane w szczególności do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Dokładny opis oferty dydaktycznej znajdziecie Państwo na naszej stronie http://www.antropo.uni.wroc.pl/muzeum_czlowieka/ w zakładce „Oferta dydaktyczna”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Katedry Biologii Człowieka:
tel. 71 375 26 97, e-mail: kbc@uwr.edu.pl

Stacja Ekologiczna „Storczyk” w Karpaczu
Tematyka zajęć uzależniona od potrzeb szkoły (do uzgodnienia). Przykładowa oferta i więcej informacji na stronie: http://www.storczyk.uni.wroc.pl/

Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej
Tematyka zajęć uzależniona od potrzeb szkoły (do uzgodnienia). Przykładowa oferta i więcej informacji na stronie: http://www.biol.uni.wroc.pl/so/

 

więcej...
Zajęcia w szkole

Zajęcia w szkole

więcej...