Program edukacyjny "Mój Pierwszy Uniwersytet"

Żaba Kwiaty Ptak

Zaproszenie na zajęcia w dniu 17 marca 2018r.

Tym razem uczestnicy programu podczas warsztatów prowadzonych przez  dr Krzysztofa Książkiewicza z Katedry Biologii Człowieka staną się profesjonalnymi kolekcjonerami kości oraz doświadczą, jak preparuje się szkielety dinozaurów. Poznają zasady tworzenia kolekcji skamieniałości od ich znalezienia do bezpiecznego przechowywania i eksponowania. Zapraszamy 17 marca zgodnie z harmonogramem zajęć.

Anna Kędziora,

Koordynator programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”

 

 


 

Inauguracja programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet” 2017/18

Zapraszam uczniów, nauczycieli i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych na inaugurację programu edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet, która odbędzie się 17 lutego o godz. 9.30 w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii przy ul. Przybyszewskiego 63/77 w s. 25.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Oddziaływanie grzybów na człowieka” poprowadzić dr Jerzy Piątkowski z Zakładu Fizykochemii Drobnoustrojów Wydziału Nauk Biologicznych. 

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny tutaj

Anna Kędziora,

Koordynator programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”

 


 

Rozpoczynamy nową edycję programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet” 2017/18

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Programu Edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”, skierowanego do uczniów szkół klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy przygotowali dla uczestników interesującą ofertę zajęć laboratoryjnych, terenowych, warsztatów i wykładów. Zachęcam do zapoznania się w
wykazem tematów zajęć oraz proponowanymi terminami zajęć.
Celem projektu jest pogłębienie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej uczniów oraz przybliżenie zagadnień, którymi współcześnie zajmują się naukowcy. Projekt ma także na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania szkoły wyższej.

Od tego roku zmieniają się zasady podpisywania umów. Stroną Zamawiającą może być każda jednostka posiadająca numer NIP.

Zachęcam wszystkich uczniów chcących wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych, terenowych i warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Udział w zajęciach to inwestycja w siebie, rozwój, nowe znajomości, umiejętności i wiedzę. Naprawdę warto! Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 24 listopada 2017r.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawą ofertą zajęć! Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się poniżej lub u koordynatora programu. 


 Zasady Rekrutacji 

Udział w zajęciach jest płatny. Opłata za cykl zajęć (45 godz. dydaktycznych) wynosi 400 zł./osobę i obejmuje uczestnictwo, obowiązkowe ubezpieczenie NW, które zapewnia Uniwersytet Wrocławski, pobyt w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej (1 noclegi i 1 obiad, dojazd we własnym zakresie). Zajęcia (poza wykładami) będą odbywać się głównie w grupach 10-12 osobowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).
Zasady udziału są następujące:
1. Jednostka zainteresowana (szkoła, gmina, fundacja etc.) zgłasza pocztą elektroniczną uczestników na adres:
mpu@biol.uni.wroc.pl na przesłanym formularzu.
Termin zgłoszeń upływa 24.11.2017r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!)
2. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia strona zgłaszająca otrzyma umowę, którą następnie podpisaną odsyła wraz z podpisanymi zgodami
na adres:
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
z dopiskiem „Mój Pierwszy Uniwersytet”
Umowy i zgody niespójne z drukami nie będą akceptowane!
3. Szczegółowy program zajęć zostanie przygotowany po zakończonym naborze, zależny od liczby zgłoszonych osób. Przewidujemy zajęcia 1 raz w miesiącu w zakresie podanych terminów (załącznik).
4. Płatnik dokonuje opłaty za udział uczniów w programie po zakończeniu ostatnich zajęć przewidzianych harmonogramem (w czerwcu 2017r, po otrzymaniu faktury z UWr).

 

Kontakt:
dr Anna Kędziora
Koordynator ds. programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”
tel. 71 375 62 22
email: mpu@biol.uni.wroc.pl

  Pliki do pobrania:


   Archiwum: