Program edukacyjny
"Mój Pierwszy Uniwersytet"

Żaba Kwiaty Ptak

 Rozpoczynamy nową edycję programu edukacyjnego
„Mój Pierwszy Uniwersytet” 2018/19

 

Rekrutacja zakończona! Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.

Szczegółowy plan zajęć wkrótce!

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019r.

 


 

We współpracy z wrocławskim Zoo rozpoczynamy kolejną edycję programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”!

 Jeśli jesteś uczniem 7-8 klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej i interesujesz się wiedzą przyrodniczą, to ten program jest właśnie dla Ciebie!

Zaplanowaliśmy przede wszystkim zajęcia praktyczne w formie warsztatów, laboratoriów i zajęć terenowych.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawą ofertą zajęć! Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się poniżej i u koordynatora programu.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 5 listopada 2018r.

Naprawdę warto!

 


 Zasady Rekrutacji 

Udział w zajęciach jest płatny. Opłata za cykl zajęć (71 godz. dydaktycznych) wynosi 400 zł/osobę i obejmuje uczestnictwo, pobyt w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej (1 nocleg i 1 obiad, dojazd we własnym zakresie). Zajęcia (poza wykładami) będą odbywać się głównie w grupach 10-12 osobowych.

Zasady udziału są następujące:
1. Jednostka zainteresowana (szkoła, gmina, fundacja, firma etc.) wybiera koordynatora i zgłasza uczestników (uzupełniony formularzu) na adres: mpu@biol.uni.wroc.pl.
Termin zgłoszeń upływa 05.11.2018r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!)
Do zadań koordynatora (nie wynikających bezpośrednio z umowy) należy:
- regularne i terminowe przekazywanie informacji uczestnikom
- kontaktowanie się z koordynatorem MPU ze strony UWr w imieniu uczestników
- pozytywne motywowanie uczestników do udziału w zajęciach
2. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia strona zgłaszająca otrzyma umowę, którą następnie podpisaną odsyła wraz z podpisanymi zgodami na adres:

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
z dopiskiem „Mój Pierwszy Uniwersytet”

Umowy i zgody niespójne z drukami nie będą akceptowane!
3. Szczegółowy program zajęć zostanie przygotowany po zakończonym naborze, zależny od liczby zgłoszonych osób. Przewidujemy zajęcia 1 raz w miesiącu w zakresie podanych terminów (załącznik).
4. Płatnik dokonuje opłaty za udział uczniów w programie po zakończeniu ostatnich zajęć przewidzianych harmonogramem (w czerwcu 2018r, po otrzymaniu faktury z UWr).

 

Kontakt:
dr Anna Kędziora
Koordynator ds. programu edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”
tel. 71 375 62 22
email: mpu@biol.uni.wroc.pl

  Pliki do pobrania:


   Archiwum: