Rekrutacja 2017/2018 studia stacjonarne I i II stopnia

Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych znajduje sie tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Zasady rekrutacji 2017/2018


WYNIKI REKRUTACJI

STUDIA I STOPNIA

Listy osób do przyjęcia studia I stopnia

 - I tura

Lista rezerwowa studia I stopnia

Listy osób do przyjęcia studia I stopnia - II tura

Listy przyjętych studia I stopnia - II tura

Listy osób do przyjęcia studia I stopnia - III tura

Listy przyjętych studia I stopnia

 Lista osób do przyjęcia studia I stopnia - II nabór:

Lista osób przyjętych studia I stopnia - II nabór:

STUDIA II STOPNIA

Listy rankingowe kandydatów studia II stopnia:

Lista osób przyjętych studia II stopnia:

Biologia - podział na specjalności:


Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 Informacja dla kandydatów ze starą maturą

Zakres egzaminu  ustnego dla kandydatów ze "starą maturą" na studia stacjonarne I stopnia kierunek biologia obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu  ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu  ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek mikrobiologia obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu  ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek biologia człowieka  obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres egzaminu  ustnego dla kandydatów ze starą maturą na studia stacjonarne I stopnia kierunek genetyka i biologia eksperymentalna obejmuje przygotowanie w zakresie biologii rozszerzonej programem szkoły ponadgimnazjalnej.