Archiwum Prac Dyplomowych


Terminy obron w semestrze zimowym roku akad. 2017/18:


Wartość współczynników podobieństwa badanych prac dyplomowych w systemie Plagiat nie może przekroczyć:
1/ dla współczynnika podobieństwa 1 – 50%;
2/ dla współczynnika podobieństwa 2 - 5%.

W przypadku przekroczenia współczynników 1 i 2 bieg terminów ulega zawieszeniu. Postępowanie wg § 4 Zarządzenia Nr 98/2016 Rektora UWr z dnia 20 października 2016 r.


Instrukcje obsługi systemu APD dla studenta, promotora i recenzenta dostępne są po zalogowaniu się do systemu APD https://apd.uni.wroc.pl/

Hasło dostępu do systemu APD jest takie samo jak do platformy USOSweb.