Ogród Botaniczny

ul. H. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
strona domowa http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/

p.o. Dyrektor
dr Ryszard Kamiński
tel. +48 71 322 59 57 w. 35
ryszard.kaminski@uwr.edu.pl


Z-ca Dyrektora ds.naukowych
prof. dr hab. Krystyna Kromer
tel. +48 71 322 59 57 w. 26
krystyna.kromer@uwr.edu.pl

Sekretariat
tel.: (+48) 71 322 59 57
fax: (+48) 71 322 44 83
email: ob@uwr.edu.pl

Ogród Botaniczny
Pracownicy:
dr Ryszard Kamiński, 71 322 59 57 w.35
kaminskr@biol.uni.wroc.pl
prof. dr hab. Krystyna Kromer, profesor nadzwyczajny, 71 322 59 57 w.26
krystyna.kromer@uwr.edu.pl
Halina Cyran, 71 322 59 57 w.37
halina.cyran@uwr.edu.pl
Roman Dąbrowski, 71 322 59 57 w.37,23
roman.dabrowski@uwr.edu.pl
mgr inż. Paweł Fedorów,
pawel.fedorow@uwr.edu.pl
mgr inż. Wioletta Foremska, 71 322 59 57 w.12
wioletta.foremska@uni.wroc.pl
Adam Jękot, 71 322 59 57 w.37
adam.jekot@uwr.edu.pl
Katarzyna Jękot, 71 322 59 57 w.37
katarzyna.jekot@uwr.edu.pl
Piotr Jękot, 71 322 59 57 w.37
piotr.jekot@uwr.edu.pl
dr Ryszard Kamiński, 71 322 59 57 w.35
ryszard.kaminski@uni.wroc.pl
Małgorzata Kaniuka, 71 322 59 57 w.37
malgorzata.kaniuka@uwr.edu.pl
Jacek Kański, 71 322 59 57 w.37
jacek.kanski@uwr.edu.pl
Dorota Kehl, 71 322 59 57 w. 28
dorota,kehl@uwr.edu.pl
mgr inż. Justyna Kiersnowska, 71 322 59 57 w. 18
justyna.kiersnowska@uni.wroc.pl
Sebastian Kłaczyński, 71 322 59 57 w. 37,23
sebastian.klaczynski@uwr.edu.pl
mgr inż. Jolanta Kochanowska, 71 322 59 57 w. 20
jolanta.kochanowska@uwr.edu.pl
Helena Kraczek, 71 322 59 57 w.37,23
helena.kraczek@uwr.edu.pl
Tadeusz Krawczyk, 71 322 59 57 w.23,37
tadeusz.krawczyk@uwr.edu.pl
Urszula Krawczyk, 71 322 59 57 w.37,23
urszula.krawczyk@uwr.edu.pl
Dariusz Król, 71 322 59 57 w.37,23
dariusz.krol@uwr.edu.pl
prof. dr hab. Krystyna Kromer, 71 322 59 57 w.26
krystyna.kromer@uni.wroc.pl
Krystyna Krzesińska, 71 322 59 57 w.37,23
krystyna.krzesinska@uwr.edu.pl
mgr Aneta Michałowska, 71 322 59 57 w.42
aneta.michalowska@uni.wroc.pl
Artur Mieszała, 71 322 59 57 w.37
artur.mieszala@uwr.edu.pl
dr Magdalena Mularczyk, 71 322 59 57 w.14
magdalena.mularczyk@uni.wroc.pl
mgr inż. Marta Opszalska, 71 322 59 57 w. 10
marta.opszalska@uwr.edu.pl
mgr inż. Dorota Poturała, 71 322 59 57 w.34
dorota.poturala@uni.wroc.pl
mgr inż. Karolina Sokołowska, 71 322 59 57 w.20
karolina.sokolowska@uni.wroc.pl
Igor Staniewski, 71 322 59 57 w.37
igor.staniewski@uwr.edu.pl
mgr Krzysztof Szczerbiński, 71 322 59 57 w.38
krzysztof.szczerbinski@uwr.edu.pl
Łukasz Uchwał, 71 322 57 59
lukasz.uchwal@uwr.edu.pl
Halina Walat, 71 322 59 57 w.23,37
halina.walat@uwr.edu.pl
Janina Witek, 71 322 59 57 w.37,23
janina.witek@uwr.edu.pl
Iwona Woźniak, 71 322 59 57 w.37
iwona.wozniak@uwr.edu.pl
mgr inż. Tomasz Zadworny, 71 322 59 57 w.15
tomasz.zadworny@uwr.edu.pl


Doktoranci:
mgr Agata Kierasińska,
mgr Alicja Łuczek,
mgr Karolina Wiśniewska,

  

więcej...