Samorząd Studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

 1. Natalia Karpińska
 2. Jakub Korkus
 3. Alicja Kozak
 4. Katarzyna Siekaczyńska
 5. Karolina Stankiewicz

Przedstawiciel studentów WNB w Parlamencie Studentów
Kamil Wieczorek

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Nauk Biologicznych 

 1. Alicja Kozak
 2. Karolina Stankiewicz
 3. Kamil Wieczorek

Starosta Wydziału
Aleksandra Rubiszewska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka-3/samorzad-studentow/


Samorząd Doktorantów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

 1. mgr Maja Adamczyk
 2. mgr Mateusz Bartz
 3. mgr Magdalena Biedroń
 4. mgr Agata Kiałka
 5. mgr Zbigniew Łobas
 6. mgr Paweł Markwitz
 7. mgr Mateusz Meserszmit
 8. mgr Emil Paluch
 9. mgr Aleksandra Słupianek

Przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału WNB/Wydziałowego Kolegium Elektorów
mgr Emil Paluch

Przedstawiciel doktorantów do Sejmiku Doktorantów UWr
mgr Radosław Gil
mgr Magdalena Biedroń

Przedstawiciel doktorantów do Sądu Dyscyplinarnego
mgr Jacek Stefaniak

Przedstawiciel doktorantów do Wyborczej Komisji Rewizyjnej
mgr Mateusz Speruda

Przedstawiciel doktorantów do Komisji Wyborczej
mgr Ewelina Sosnowska

Więcej informacji na temat działalności studenckiej znajduje się na stronie http://www.uni.wroc.pl/działalność doktorancka/