Dyżury Dziekanatu

poniedziałki      
wtorki             
środy                
czwartki         
piątki              
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
nieczynne
11.00 - 15.00
11.00 - 15.00

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki

dr Joanna Łubocka
tel. (+48) 607 913 900
e-mail: joanna.lubocka@uwr.edu.pl
czwartek      11.00-14.00

Dyżury Dziekanów w okresie wakacyjnym

Lipiec

 • 3 lipca (poniedziałek) – 9.00-11.00 – Dziekan WNB dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
 • 4 lipca (wtorek) - 9.00-11.00 – Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • 6 lipca (czwartek) – 12.00-14.00 – Dziekan WNB dr hab. prof. Dariusz Skarżyński, Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • 13 lipca (czwartek) – 12.00-13.00 – Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • 20 lipca (czwartek) – 10.00-11.00 – Prodziekan ds. ogólnych dr hab. prof. Małgorzata Daczewska
 • 27 lipca (czwartek) – 10.00-11.00 – Prodziekan ds. ogólnych dr hab. prof. Małgorzata Daczewska

Sierpień

 • 3 sierpnia (czwartek) – 10.00-11.00 – Prodziekan ds. ogólnych dr hab. prof. Małgorzata Daczewska
 • 10 sierpnia (czwartek) – 10.00-11.00 – Prodziekan ds. ogólnych dr hab. prof. Małgorzata Daczewska
 • 16 sierpnia (środa) – 9.00-10.00 – Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • 22 sierpnia (wtorek) – 9.00-10.00 – Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska
 • 29 sierpnia (wtorek) – 9.00-10.00 – Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik Dziekanatu
mgr Marta Filistowicz
tel.: (+48) 71 375 29 79
email: marta.filistowicz@uwr.edu.pl

mgr Karolina Demczyszyn
tel.: (+48) 71 375 29 77
email: karolina.demczyszyn@uwr.edu.pl
Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku biologia (wszystkie specjalności) oraz studentów studiów I stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna.

mgr Sabina Hens
tel.: (+48) 71 375 29 77
email: sabina.hens@uwr.edu.pl
Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku biologia (wszystkie specjalności) oraz studentów studiów I stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna.

Alina Surowiec
tel.: (+48) 71 375 22 21
email: alina.surowiec@uwr.edu.pl
Sprawy dydaktyczne studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku: mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biologia człowieka, studiów niestacjonarnych biologii I i II stopnia oraz Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii.

mgr Izabela Radziszewska
tel.: (+48) 71 375 29 80
email:izabela.radziszewska@uwr.edu.pl
Sprawy socjalno-bytowe studentów studiów stacjonarnych i doktoranckich. Przewody doktorskie. Praktyki studenckie i doktoranckie.

mgr Radosława Bykowska
tel.: (+48) 71 375 29 80
email:radoslawa.bykowska@uwr.edu.pl
Sprawy socjalno-bytowe studentów studiów stacjonarnych.

Administracja ogólnowydziałowa:

Pełnomocnik Dziekana ds. finansowych
mgr Anna Granat
tel.: (+48) 71 375 28 95
email: anna.granat@
uwr.edu.pl

Zamówienia publiczne
mgr Anna Masalska
tel.: (+48) 508 661 312
email: anna.masalska@uwr.edu.pl

Specjalista informatyk
mgr inż. Marek Ćmikiewicz
tel. +48 71 375 40 08
marek.cmikiewicz@uwr.edu.pl