Rekrutacja 2017/2018 studia doktoranckie

Informacje o rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dostęp do systemu IRKa znajdują sie na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego tutaj.

Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego na Studia Doktoranckie Biologii 2017/2018

Lista rankingowa na Studia Doktoranckie Biologii 2017/2018