Seminarium Biologii Lasu

Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 21 XI, Michał Gorczak (Warszawa) wygłosi referat pt. „Nowa ekologia grzybów: listy i metagenomy”. Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

więcej...

24.10.2019