Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich)

11.09.2017


Informacje dla studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich)
Wydziału Nauk Biologicznych
w roku akademickim 2017/2018

2 października 2017 r. (poniedziałek)

Studenci kierunków:

genetyka i biologia eksperymentalna; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym; biologia

  • 10.00 – 11.00 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych oraz Dyrektorami ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21). Na spotkaniu zostaną przekazane informacje odnośnie wyboru tematów prac magisterskich.
  • 11.15 – 12.45 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)

Studenci kierunku mikrobiologia

  • 10.15 – 11.45 – szkolenie biblioteczne (Sala Wykładowa nr 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego 63)
  • 12.00 – 13.00 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych oraz Dyrektorem ds. dydaktycznych (Sala Wykładowa nr 25 Instytutu Genetyki i Mikrobiologii ul. Przybyszewskiego 63). Na spotkaniu zostaną przekazane informacje odnośnie wyboru tematów prac magisterskich.

2-7 października 2017 r.  (Dziekanat WNB)– podpisywanie umów edukacyjnych, odbiór skierowań na badania lekarskie

1) Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2) Skierowania na badania lekarskie należy odebrać z Dziekanatu WNB przy podpisywaniu umowy. Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

3) Studenci proszeni są o przyniesienie najpóźniej do 31 października 2017 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku.


 

WAŻNE INFORMACJE

1) Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning. Szczegółowe informacje nt. szkolenia dostępne są w Zakładce ogłoszenia.

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbędzie się zgodnie z powyższym harmonogramem.

Oba szkolenia są obowiązkowe – do wpisu na wyższy semestr niezbędne jest uzyskanie zaliczenia w systemie USOS z obu szkoleń.

2) Informacje nt. testów kwalifikacyjnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne

oraz w zakładce ogłoszenia na stronie WNB:

http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia

Studenci kierunku Biologia ( specjalności bez biologii lasu) zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowym 2017/2018)

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/wymogi_od2013_stacj2st_20162017.pdf

Na Wydziale Nauk Biologicznych zalecany jest język angielski. Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL na wybrany język w terminie od 11.09 – 27.09.2017 do godz.23.59.

3) Na Wydziale Nauk Biologicznych UWr obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie

przepisy  prawa  przy  wykorzystaniu  Uniwersyteckiego  Systemu  Obsługi  Studiów  (USOS).

Jedyną formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS.

Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

4) Informacje odnośnie obowiązkowej rejestracji (koniec września/początek października) na przedmioty obowiązkowe i do wyboru zostaną podane w osobnym ogłoszeniu, które zostanie umieszczone w zakładce Ogłoszenia.


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Biologicznych http://www.biologia.uni.wroc.pl/:

1) Zakładka STUDIA – znajdują się tam programy kształcenia oraz plany studiów dla poszczególnych kierunków, regulaminy i obowiązujące procedury dydaktyczne, organizacja roku akad., opłaty, informacje dot. kształcenia nauczycieli i inne dot. toku studiów

2) Zakładka STYPENDIA – informacje nt. pomocy materialnej i stypendiów

3) Zakładka WYDZIAŁ – informacje nt. godzin pracy Dziekanatu WNB i dyżurów dziekańskich

4) Zakładka OGŁOSZENIA (dolna część strony WNB, sekcja warto zobaczyć) – tutaj zamieszczane są informacje i bieżące ogłoszenia dla studentów.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych tam ogłoszeń.