Immatrykulacja 2017/2018

17.07.2017


Uroczysta immatrykulacja nowo przyjętych studentów studiów I stopnia oraz doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych odbędzie się w czwartek 28 września 2017 r., o godz. 12.00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr, pl. Uniwersytecki 1. Wykład immatrykulacyjny wygłosi dr hab. Edyta Gola.

Studentów studiów I stopnia prosimy o zapoznanie z harmonogramem dni adaptacyjnych: http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia/822