Mentoring dla studentów

Ruszyła VIII edycja Programu MENTORING DLA STUDENTÓW UWr organizowanego przez Biuro Karier.

więcej...

07.11.2018


Rejestracja na program MOST

Dnia 31 października ruszyła rejestracja na program MOST na semestr letni roku akad. 2018/19, która potrwa do 30 listopada. Szczegóły znajdują się tutaj oraz na stronie internetowej programu MOST.

więcej...

05.11.2018


Erasmus+

Zapraszamy studentów i doktorantów na spotkania informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+, które odbędą się 9 i 21 listopada br.

więcej...

30.10.2018


Informacja odnośnie rejestracji w systemie USOS

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że 2 października zakończyła się rejestracja na wszystkie przedmioty obowiązkowe i do wyboru w systemie USOS. Korekty w zapisach do grup w systemie USOS możecie dokonywać w uzasadnionych przypadkach do 15 października br. w odpowiednim sekretariacie dydaktycznym. Informacje szczegółowe...

więcej...

03.10.2018


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Szanowni Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich jakie sprawy załatwicie w Dziekanacie WNB, a jakie w poszczególnych sekretariatach dydaktycznych.

więcej...

03.10.2018


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

Studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich) zobowiązani są do udziału w szkoleniu BHP, które jest częścią programu studiów. Szkolenie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wykonają szkolenia w terminie będą kierowane do jego powtarzania. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł. Prosimy o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi.

więcej...

28.09.2018


Zapisy na lektorat, biologia II stopień

Studenci kierunku biologia II stopnia, którzy muszą zapisać się na lektorat języka na poziomie B2+, a nie mają jeszcze dostępu do USOSweb (tylko ci studenci, którzy są nie ukończyli studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim).

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty. Należy napisać maila na adres dotyczący języka angielskiego, wraz z załączoną tabelą w WORDZIE.

więcej...

21.09.2018


Ubezpieczenie NWW

Od 20 września, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie można wykupić w dziekanacie ubezpieczenie NNW. Wysokość składki wynosi 50 zł.

więcej...

05.09.2018


Zmiana sposobu składania wniosków o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego

Dziekanat uprzejmie informuje, że od roku akademickiego 2018/2019, wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia z dotacji projakościowej należy złożyć poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl. Zmiany zostały  wprowadzone Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr  100/2018 z dnia  13 lipca 2018r. i  Nr 101/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydziału w zakładce stypendia dla doktorantów:

https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stypendia/Stypendia-dla-doktorantow

więcej...

27.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodncizym

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze  (semestr zimowy 2019/2020 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne mikrobiologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Mikrobiologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne biologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Biologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2018/2019). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  01.09 – 23.09.2018 do godz.23.59.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Genetyka i biologia eksperymentalna

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia I stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
Biologia (wszystkie specjalności), Biologia Człowieka, Mikrobiologia,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu-maju  2019 roku. Więcej...

więcej...

13.07.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014