Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego odbędą się w terminach:

  1. 01.10.2018 r. (poniedziałek), 02.10.2018 r. (wtorek), 03.10.2018 r. (środa) w godzinach 08:00-22:00
  2. Korekty zapisów: 17.10.2018 r. (środa), 18.10.2018 r. (czwartek), 19.10.2018 r. (piątek) w godzinach 08:00-22:00

Informacje na stronie https://zapisy.uni.wroc.pl/

więcej...

25.09.2018


Dyżur dziekanatu 28 września
Informujemy, że 28 września (piątek) z uwagi na Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku studiów licencjackich w Dziekanacie WNB będą czynne tylko stanowiska zajmujące się sprawami socjalno-bytowymi.

 

więcej...

25.09.2018


Odwołane dyżury Pani Prodziekan ds. ogólnych

W dniu 25 oraz 27 września b. r. dyżury Pani dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej, Prodziekan ds. ogólnych, zostają odwołane.

więcej...

25.09.2018


Dyżur Prodziekan ds. dydaktycznych

Dyżur dydaktyczny 25 września (wtorek) zostaje odwołany. Dnia 27 września (czwartek) w zastępstwie za Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabrielę Buglę-Płoskońską dyżur pełni Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki dr Joanna Łubocka.

więcej...

24.09.2018


Zapisy na lektorat, biologia II stopień

Studenci kierunku biologia II stopnia, którzy muszą zapisać się na lektorat języka na poziomie B2+, a nie mają jeszcze dostępu do USOSweb (tylko ci studenci, którzy są nie ukończyli studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim).

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty. Należy napisać maila na adres dotyczący języka angielskiego, wraz z załączoną tabelą w WORDZIE.

więcej...

21.09.2018


Studia licencjackie - I rok 2018/19

Informacja dla studentów I roku 2018/19 studiów I stopnia (licencjackich) odnośnie planów zajęć i wpisania do grup w systemie USOS.

więcej...

20.09.2018


Ubezpieczenie NWW

Od 20 września, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie można wykupić w dziekanacie ubezpieczenie NNW. Wysokość składki wynosi 50 zł.

więcej...

05.09.2018


Rejestracja na przedmioty na rok akad. 2018/19 dla studentów i doktorantów

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru na rok akad. 2018/19 na Wydziale Nauk Biologicznych rozpocznie się 26 września o godz. 23.59 i będzie trwała do 2 października. prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i zasadami rejestracji.

więcej...

09.08.2018


Zmiana sposobu składania wniosków o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego

Dziekanat uprzejmie informuje, że od roku akademickiego 2018/2019, wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia z dotacji projakościowej należy złożyć poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl. Zmiany zostały  wprowadzone Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr  100/2018 z dnia  13 lipca 2018r. i  Nr 101/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydziału w zakładce stypendia dla doktorantów:

https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stypendia/Stypendia-dla-doktorantow

więcej...

27.07.2018


Studia II stopnia magisterskie - bardzo ważne informacje dla nowoprzyjętych studentów

Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich) 2018/19

Prosimy studentów I roku studiów II stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2018/19 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi: 1) harmonogramu dnia adaptacyjnego (1 października 2018 r.), 2) podpisywania umów o świadczenie usług edukacyjnych, 3) odbioru skierowań i badań lekarskich, 4) testów kwalifikacyjnych na j. angielski, 5) Szkoleń BHP i bibliotecznych

więcej...

25.07.2018


Studia I stopnia licencjackie - bardzo ważne informacje dla nowoprzyjętych studentów

Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) 2018/19

Prosimy studentów I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2018/19 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

1) harmonogramu dni adaptacyjnych (27-28 września 2018 r.)
2) odbioru legitymacji
3) podpisywania umów o świadczenie usług edukacyjnych
4) skierowań i badań lekarskich
5) testów kwalifikacyjnych na j. angielski

Obecność dnia 28 września br. jest obowiązkowa. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje dot. skierowań i badań lekarskich. Szczegóły...

więcej...

25.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodncizym

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze  (semestr zimowy 2019/2020 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne mikrobiologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Mikrobiologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne biologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Biologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2018/2019). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  01.09 – 23.09.2018 do godz.23.59.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Genetyka i biologia eksperymentalna

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia I stopnia - lektoraty - testy - kwalifikacyjne genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
Genetyka i Biologia Eksperymentalna

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie 10.09.do 24.09.2018  do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się 27.09.2018 o  godz. 12.00.

Więcej...   

więcej...

13.07.2018


Studia I stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
Biologia (wszystkie specjalności), Biologia Człowieka, Mikrobiologia,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu-maju  2019 roku. Więcej...

więcej...

13.07.2018


Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w systemie USOS zostały uruchomione ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Zachęcamy do wyrażenia Waszych opinii.

Poniżej zamieszczamy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w semestrze zimowym roku akad. 2017/18 opracowane przez Wydziałowy Zespól ds. Oceny  Jakości Kształcenia

więcej...

19.06.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014