Odwołane dyżury

14.02.2017


W dniach 28 lutego 2017 r. i 7 marca 2017 r.

dyżury Pani Prodziekan ds. ogólnych dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej

zostają odwołane

więcej...
Obowiązkowa rejestracja na semestr letni 2016/17

13.02.2017


Rejestracja na przedmioty obowiązkowe na semestr letni roku akad. 2016/17 na Wydziale Nauk Biologicznych rozpocznie się 17 lutego 2017 r. o godz. 23.59 i będzie trwała do 24 lutego 2017 r. do godz. 23.59. Rejestracja obowiązuje studentów i doktorantów WSZYSTKICH lat studiów. Prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dot. rejestracji.

więcej...
Zaliczenia i egzaminy w sesji zimowej

24.01.2017


Szanowni Studenci,

zbliża się okres zaliczeń i zimowa sesja egzaminacyjna. 

Przed sesją:
Bardzo prosimy wszystkich studentów o sprawdzenie w systemie USOS czy na pewno są wpisani do właściwych grup zajęciowych (na wszystkie formy zajęć w tym wykłady) w systemie USOS .

Student, który nie figuruje w systemie USOS nie otrzyma oceny od prowadzącego zajęcia lub egzaminatora i nie uzyska wpisu na wyższy semestr.

Przypominamy, że na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje tylko indeks elektroniczny.

Wpis na semestr letni 2016/17 zostanie dokonany przez pracowników  Dziekanatu na podstawie ocen wpisanych przez  prowadzących do systemu USOS.

Po sesji:
Prosimy wszystkich studentów o sprawdzenie w systemie USOS czy uzyskali wszystkie oceny z przedmiotów  wymaganych programem kształcenia. Przypominamy, że ewentualne korekty można zgłaszać  oceniającemu najpóźniej w terminie trzech dni od daty zamknięcia protokołów.

Studenci, którzy sprawdzili, że posiadają komplet wymaganych ocen (lub spełniają wymogi do warunkowego zaliczenia semestru lub powtórnego wpisu na ten sam semestr) proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie poprzez system USOS gotowości do rozliczenia semestru.

Więcej informacji...

więcej...
Stypendia socjalne dla studentów i doktorantów w semestrze letnim

23.01.2017


Informacje dla studentów i doktorantów zamierzających ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

więcej...
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+ w semestrze letnim 2016/2017

20.01.2017


studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek Mikrobiologia, którzy zgodnie z programem muszą uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w drugim semestrze powinni zapisać się na lektorat w terminie 18.01.2017 do 05.02.2017.
więcej...
Obowiązkowe szkolenie BHP

18.01.2017


Szanowni Studenci i Doktoranci I roku studiów I, II i III stopnia,

uprzejmie informujemy, że zbliża się termin możliwości zaliczenia OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA BHP, które jest integralną częścią programów kształcenia na I roku na wszystkich kierunkach studiów.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 17 października 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. i jest dostępne na stronie https://speno.uni.wroc.pl

Bardzo prosimy o możliwie szybkie zaliczenie szkolenia celem uniknięcia problemów z zaliczeniem semestru. Więcej informacji...

więcej...
Procedura naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne

10.01.2017


Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zgodnie z § 2.2. od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.

więcej...
Badanie lekarskie - lista placówek, szkolenie BHP, zapisy SPNJO

23.09.2016


 Ostateczny termin złożenia w dziekanacie zaświadczenia lekarza medycyny pracy upływa z dniem 15.12.2016 r. Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...
Zapisy na lektorat B2+ dla studentów przyjętych na studia II stopnia w roku akad. 2016/17

28.07.2016


Informacja w sprawie zapisów na lektorat B2+ dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku akad. 2016/17.

więcej...
Testy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów I stopnia przyjętych w roku akad. 2016/17

28.07.2016


Informacje dotyczące terminów testów kwalifikacyjnych z języka obcego (na Wydziale Nauk Biologicznych zalecany jest j. angielski) dla studentów studiów I stopnia przyjętych w roku akad. 2016/2017.

więcej...
Zapisy na lektorat dla studentów I stopnia przyjętych w roku 2015/2016

07.03.2016


Studenci I roku przyjęci na przyjęci na studia stacjonarne I stopnia w roku  2015/2016 rozpoczną lektorat języka obcego w semestrze zimowym 2016/2017 .

więcej...
Indeks elektroniczny w praktyce

18.12.2015


Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

od roku akad. 2015/2016 na Wydziale Nauk Biologicznych został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...
Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

18.11.2015


Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...
Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

25.09.2015


Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...
Regulamin starostów WNB

13.11.2014


Szanowni Studenci,
zapraszmy do zapoznania się z Regulaminem Starostów obowiązującym na Wydziale Nauk Biologicznych UWr.

Regulamin Starostów

więcej...