Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada WNB uprzejmie zawiadamiają, że dnia  3 lipca 2017r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani Katarzyny Niedźwieckiej

więcej...

22.06.2017


Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - zmiana lokalizacji

Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Biologia Człowieka od 19 czerwca 2017 r. zmieniła lokalizację.

więcej...

19.06.2017


Nieczynny dziekanat

W dniu 16 czerwca 2017 r. dziekanat będzie nieczynny.

więcej...

14.06.2017


Odwołane dyżury Pani Prodziekan ds. ogólnych

Informujemy, że najbliższe dyżury Pani dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej - Prodziekan ds. ogólnych, przypadające na 20 i 22 czerwca b.r., zostają odwołane.

więcej...

13.06.2017


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada WNB uprzejmie zawiadamiają, że dnia  22 czerwca 2017r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana Damiana Lewandowskiego

więcej...

13.06.2017


Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

Trwa szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (od 15 marca do 30 czerwca 2017r.) dla studentów i doktoratów, którzy nie brali udziału w przedmiotowym szkoleniu w terminie 17.10.2016 r. – 30.1.2017r.

więcej...

01.06.2017


Obowiązkowa rejestracja na przedmioty do wyboru

W dniu 31 maja o godzinie 23.59 rozpocznie się wstępna rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą obowiązywały w roku akademickim 2017/2018. Rejestracja zakończy się 9 czerwca o godzinie 23.59.

więcej...

31.05.2017


Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie NCN

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie NCN: "Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt".

więcej...

10.04.2017


I rok BIOLOGII CZŁOWIEKA: zmiana terminu tekstu kwalifikacyjnego z języka obcego
W związku z faktem, iż studenci kierunku Biologia człowieka dnia 24 marca w godzinach odbywania się testu z języka obcego mają laboratoria, SPNJO zorganizuje dodatkowy termin testu dla kierunku Biologia 30.03.2017 .
Nazwiska studentów Biolgoii zostały usunięte z zapisów na test 24 marca.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od  22.03.2017  do 26.03.2017   do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  30.03.2017 (czwartek) o godz. 17.00.

więcej...

21.03.2017


I rok BIOLOGII: zmiana terminu testu kwalifikacyjnego z języka obcego
W związku z faktem, iż studenci kierunku Biologia dnia 24 marca w godzinach odbywania się testu z języka obcego mają laboratoria, SPNJO zorganizuje dodatkowy termin testu dla kierunku Biologia 28 kwietnia.
Nazwiska studentów Biolgoii zostały usunięte z zapisów na test 24 marca.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od  20.04.2017  do 25.04.2017  do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  28.04.2017 (piątek) o godz. 12.00

więcej...

21.03.2017


Obowiązkowe szkolenie BHP

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016/2017

pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich  doktoranckich, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 17.10.2016r.-30.1.2017r. w formie e-learningu

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA :  Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15 marca do 30 czerwca 2017r.

Wejdź na stronę: https://speno.uni.wroc.pl

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2016/2017

who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection between 17 October 2016 and 30 January 2017 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies, five-year graduate studies and doctoral studies)

Training on health and safety and fire protection available only as an e-learning course

The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 15 March to 30 June 2017.

więcej...

20.03.2017


Rejestracja na test kwalifikacyjny z języka obcego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Biologicznych zobowiązani są zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny z języka obcego na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 15.03.2017 do 21.03.2017 do godz. 23.59.

więcej...

14.03.2017


Procedura naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zgodnie z § 2.2. od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.

więcej...

10.01.2017


Badanie lekarskie - lista placówek

Szanowni Państwo,

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

23.09.2016


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

od roku akad. 2015/2016 na Wydziale Nauk Biologicznych został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015