Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2017/18
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i doktoranckich,
którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP
w okresie 16.10.2017 r.- 30.1.2018 r. w formie e-learningu

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
dostępne jest od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. na stronie:
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr Nr 40/2017 wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł.

Szczegółowe informacje...

więcej...

16.03.2018


Decyzje stypendialne

Decyzje w sprawie stypendium socjalnego na semestr letni są gotowe do odbioru w dziekanacie do 23 marca.

więcej...

13.03.2018


Test kwalifikacyjny z j. obcego - biologia człowieka

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje,

że studenci  I roku  I stopnia studiów stacjonarnych kierunku  biologia człowieka są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( zalecany angielski ) na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/
w terminie od 21.03 do 3.04.2018 r do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się   05.04.2018  godz.12.45

Sala zostanie podana studentom po zapisaniu się na test.

więcej...

12.03.2018


Odwołane dyżury Pani Prodziekan ds. dydaktycznych

Najbliższe dyżury Pani dr hab. prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej - Prodziekan ds. dydaktycznych, przypadające na 13 i 15 marca 2018 r. zostają odwołane.

W zastępstwie w tych dniach dyżury dydaktyczne pełnić będzie dr Joanna Łubocka Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki.

więcej...

07.03.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Test kwalifikacyjny z j. obcego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że
studenci  I roku  studiów I stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk Biologicznych
(z wyjątkiem genetyki i biologii eksperymentalnej)
są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( zalecany angielski) na poziomie B2 II.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/
w terminie od 7.03 do 13.03.2018 r do godz. 23.59.
Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  16.03.2018  godz.12.30

więcej...

05.03.2018


Wyjazdy w ramach umów bilateralnych

Biuro Współpracy Międzynarodowej organizuje nabór studentów chętnych do wyjazdu na studia w ramach umów bilateralnych.

więcej...

21.02.2018


Praktyki studenckie w Winnicy Wzgórz Trzebnickich

Informacja w sprawie możliwości zrealizowania praktyki studenckiej objętej lub nieobjętej programem kształcenia w Winnicy Wzgórz Trzebnickich

więcej...

20.02.2018


Zaliczenia i egzaminy

Szanowni Studenci i Doktoranci,

prosimy o sprawdzenie w systemie USOS czy uzyskaliście Państwo wszystkie oceny z przedmiotów  wymaganych programem kształcenia. Przypominamy, że ewentualne korekty można zgłaszać oceniającemu najpóźniej w terminie trzech dni od daty zamknięcia protokołów.

Studenci, którzy sprawdzili, że posiadają komplet wymaganych ocen (lub spełniają wymogi do warunkowego zaliczenia semestru lub powtórnego wpisu na ten sam semestr) proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie poprzez system USOS gotowości do rozliczenia semestru (Dla studentów/ Zaliczanie etapów/ Zgłoś do rozliczenia etap).

Uzyskanie wpisu na wyższy etap pojawi się na Państwa indywidualnym koncie USOS do dnia 1 marca 2018 r.

Studenci, którzy spełniają wymagania do uzyskania wpisu warunkowego (§ 37 szczegółowych odniesień Rady Wydziału do regulaminu studiów) nie składają podania w Dziekanacie, lecz zaznaczają gotowość do rozliczenia etapu w systemie USOS. Studenci, którzy spełniają warunki do wpisu warunkowego zostaną wpisani na wyższy etap, chyba, że złożą w Dziekanacie w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze. Informacja o statusie studenta pojawi się na indywidualnym koncie w systemie USOS do dnia 1 marca 2018 r.

Studenci, którzy spełniają wymagania do powtórnego wpisania na ten sam semestr (§ 38  szczegółowych odniesień Rady Wydziału do regulaminu studiów)nie składają podania w Dziekanacie, lecz zaznaczają gotowość do rozliczenia etapu w systemie USOS. Studenci spełniający wymagania zostaną wpisani na ten sam etap, chyba, że złożą w Dziekanacie w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację ze studiów.  Informacja o statusie studenta pojawi się na indywidualnym koncie w systemie USOS do dnia 1 marca 2018 r.

więcej...

12.02.2018


Odwołane dyżury Pani Prodziekan ds. ogólnych Małgorzaty Daczewskiej w miesiacach luty - marzec b. r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 8 i 22 lutego b. r. oraz 1, 8 i 15 marca b. r. dyżury Pani dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej, Prodziekan ds. ogólnych zostają odwołane.

więcej...

06.02.2018


Obowiązkowa rejestracja na przedmioty na semestr letni 2017/18

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe na semestr letni roku akad. 2017/18 na Wydziale Nauk Biologicznych rozpocznie się 12 lutego 2018 r. o godz. 23.59 i będzie trwała do 16 lutego 2018 r. do godz. 23.59. Rejestracja obowiązuje studentów i doktorantów WSZYSTKICH lat studiów. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dot. rejestracji.

więcej...

31.01.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Dzień Rektorski

W dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

więcej...

10.01.2018


Zapisy na lektoraty

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia mikrobiologii oraz
studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia genetyki i biologii eksperymentalnej

zgodnie z programem zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2017/2018)

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/file /wymogi_od2013_stacj2st_20172018_20171006.pdf

Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 15.01.2018 do 25.01.2018 do godz.23.59.

więcej...

09.01.2018


Skierowania na praktyki nauczycielskie

W dziekanacie są przygotowane do odbioru skierowania na praktyki nauczycielskie dla studentów odbywających ww. praktyki w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018.

więcej...

23.11.2017


Nowy Regulmin dotyczący zajęć z WF-u

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się  z Regulminem dotyczacym zajęć z wychowania fizycznego, który obowiązuje od roku akad. 2017/2018. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2017 r., realizują zajęcia z WF-u na zasadach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

Obowiązujące Zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim...

więcej...

18.09.2017


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014