Granty NCN

Nowe granty NCN dla pracowników Wydziału Nauk Biologicznych.

więcej...

20.10.2017


Odwołany dyżur Pani Prodziekan ds. dydaktycznych - zastępstwo

W dniu 24 października 2017 r. (we wtorek) dyżur Pani dr hab. prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej Prodziekan ds. dydaktycznych zostaje odwołany.

W zastępstwie w dniu 23 października 2017 r. (w poniedziałek) w godz. 10:00 – 12:00 dyżur dydaktyczny pełnić będzie dr Joanna Łubocka Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki.

więcej...

19.10.2017


Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów i doktorantów I roku

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2017/2018
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich,

Szanowni Państwo,

obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 16 października 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

Rejestracja i przebieg szkolenia - instrukcja.pdf

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Wsparcie Informatyczne Karol Greinert tel. 509 275 001 w godz. 7:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

więcej...

19.10.2017


Propozycje tematów prac magisterskich

Studenci I roku studiów magisterskich,

propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich oferowanych przez Katedrę Biologii Człowieka zostały zamieszczone w zakładce Studia, prace dyplomowe magisterskie.

więcej...

19.10.2017


Zmiana wtorkowych dyżurów prodziekan ds. ogólnych dr hab. Małgorzaty Daczewskiej prof. UWr

Do 21 listopada wtorkowe dyżury prodziekan ds. ogólnych dr hab. Małgorzaty Daczewskiej prof. UWr będą się odbywać w godz. 9-11.

więcej...

17.10.2017


Korekty w zapisach do grup zajęciowych

Ewentualne korekty w zapisach do grup należy zgłaszać we właściwym sekretariacie dydaktycznym w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego. Termin upływa 15 października br. Zasady zmiany grupy określa Zarządzenie Nr 5/2015.

 

 

więcej...

10.10.2017


UWAGA - korekta w planach zajęć

Szanowni Państwo,

sala 505 (komputerowa) została przeniesiona z pl. Maxa Borna 9 na ul. Przybyszewskiego 63 gdzie ma numer 151.

Ta zmiana dotyczy planów zajęć dla studentów:

  • I lic kierunek Biologia człowieka – zmiana nie wymagała korekty planu
  • I lic kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna - zmiana nie wymagała korekty planu
  • III lic kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – korekta na planie dotyczy ćwiczeń z Genetyki populacyjnej
  • I mgr kierunek Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – korekta w planie dotyczy ćwiczeń z Podstaw GIS zaplanowanych na poniedziałek i ćwiczeń z Modeli matematycznych w ekologii zaplanowanych na środę – grupa I)
  • II mgr kierunek Biologia (specjalności Biologia człowieka i Ekologia i różnorodność biologiczna) - korekta w planie dotyczy ćwiczeń z Podstaw GIS zaplanowanych na piątek (grupa późniejsza)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualizacjami planów. Oprócz wymienionych wyżej korekt w planach nastąpiły jeszcze inne zmiany dotyczące liczby grup i terminów zajęć.

więcej...

30.09.2017


Korekta propozycji tematów prac dyplomowych w IGM

Szanowni Studenci,

informujemy, że korekcie uległy tematy prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) proponowane przez Instytut Genetyki i Mikrobiologii. Aktualne propozycje tematów wiszą już na stronie WNB w zakładkach:
Studia, prace dyplomowe licencjackie
Studia, prace dyplomowe magisterskie.

więcej...

29.09.2017


Terminy składania wniosków o pomoc materialną

Rejestrację wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów można będzie rozpocząć: 
- wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów, wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów, wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - od 2 października 2017 r. od godz. 19.00 
- wniosek o stypendium socjalne, wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, wniosek o zapomogę - od 3 października 2017 r. od godz. 15.00

więcej...

27.09.2017


Program Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr ogłosiło dodatkową rekrutację na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów.

więcej...

27.09.2017


Propozycje tematów prac licencjackich oraz magisterskich

Studenci III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich 2017/18,

w zakładkach: Studia, prace dyplomowe licencjackie oraz Studia, prace dyplomowe magisterskie zamieszczono propozycje tematów prac licencjackich oraz magisterskich.

więcej...

26.09.2017


Biologia - podział na specjalności

Listy studentów biologii II stopnia z podziałem na specjalności zostały zamieszczone w zakładce "Kandydaci" - Rekrutacja studia stacjonarne.

więcej...

25.09.2017


Przygotowanie do zawodu nauczyciela na studiach II stopnia

Wszystkie osoby, które zdecydowały się kontynuować przygotowanie do zawodu nauczyciela na studiach II stopnia proszone są o zgłoszenie się na zajęcia z przedmiotu Dydaktyka biologii II wspólnie w jednej grupie w środę 4.10.2017 o godzinie 9:00, sala 319 na ul. Przybyszewskiego.

więcej...

22.09.2017


26 września rusza rejestracja na rok akad. 2017/18

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru na rok akad. 2017/18 na Wydziale Nauk Biologicznych rozpocznie się 26 września o godzinie 23.59. Prosimy WSZYSTKICH studentów i doktorantów o dokładne zapoznanie się z zasadami rejestracji.

więcej...

20.09.2017


Nowy Regulmin dotyczący zajęć z WF-u

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się  z Regulminem dotyczacym zajęć z wychowania fizycznego, który obowiązuje od roku akad. 2017/2018. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2017 r., realizują zajęcia z WF-u na zasadach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

Obowiązujące Zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim...

więcej...

18.09.2017


Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich)

Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich)

Prosimy studentów I roku studiów II stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2017/18 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

1) harmonogramu dnia adaptacyjnego (2 października 2017 r.)
2) podpisywania umów o świadczenie usług edukacyjnych
3) odbioru skierowań i badań lekarskich
4) testów kwalifikacyjnych na j. angielski
5) Szkoleń BHP i bibliotecznych

Szczegóły...

więcej...

11.09.2017


Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów i doktorantów I roku

Informacje dotyczące OBOWIĄZKOWEGO szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz doktoranckich) rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/18.

Termin szkolenia  - od 15 października 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

więcej...

11.09.2017


Ubezpieczenie NNW

Studenci i doktoranci w roku akademickim 2017/2018 mogą skorzystać z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Składkę wysokości 50 zł można opłacić w dziekanacie do 30 listopada.

więcej...

08.09.2017


Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich)

Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich)

Prosimy studentów I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2017/18 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

1) harmonogramu dni adaptacyjnych (28-29 września 2017 r.)
2) odbioru legitymacji
3) podpisywania umów o świadczenie usług edukacyjnych
4) skierowań i badań lekarskich
5) testów kwalifikacyjnych na j. angielski

Obecność dnia 29 września br. jest obowiązkowa. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje dot. skierowań i badań lekarskich. Szczegóły...

 

więcej...

17.07.2017


Lektoraty - I rok studia II stopnia

Studenci kierunku biologia (oprócz specjalności biologia lasu) przyjęci na I roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2017/2018,  zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowym 2017/2018). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  11.09 – 27.09.2017 do godz.23.59. Więcej informacji...

więcej...

17.07.2017


Lektoraty - I rok studia I stopnia wszystkie kierunki

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk Biologicznych z wyjątkiem genetyki i biologii eksperymentalnej zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2018/2019). Więcej infomacji...

więcej...

17.07.2017


Lektoraty - I rok studia I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w roku akad. 2017/18 - test kwalifikacyjny  z języka obcego (j. angielski) odbędzie się  28.09.2017  godz. 09.00.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017 do godz. 23.59.

Więcej informacji...

więcej...

17.07.2017


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015