Granty dla młodych naukowców i doktorantów

15.05.2017


Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs wewnętrzny o finansowanie z dotacji celowej badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (granty dla młodych naukowców i doktorantów).

Wnioski o przyznanie grantu należy składać do dnia 26 maja 2017r. we właściwym sekretariacie.

Wzór wniosku dla dotacji przyznawanej w 2017 r. oraz regulamin przyznawania dotacji znajduje się na stronie WNB, w zakładce Granty dla młodych naukowców i doktorantów:

http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/badania+naukowe++i+praca/Granty-dla-mlodych-naukowcow+i

Podpisane przez Dyrektorów/Kierowników jednostek wnioski, sekretariaty składają zbiorczo w Dziekanacie WNB najpóźniej do dnia 29 maja 2017 r.


Wnioski o przyznanie grantu zostaną rozpatrzone przez Komisję. Wszystkie osoby rekomendowane do przyznania grantu będą zobligowane do złożenia w Dziale Badań Naukowych indywidualnego kosztorysu finansowego projektu w celu uruchomienia przyznanych środków. Szczegółowa procedura uruchamiania środków oraz wzór indywidualnego kosztorysu finansowego  znajduje się na stronie Działu Badań Naukowych:

http://uni.wroc.pl/badania-naukowe/%C5%9Brodki-krajowe/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-statutowa/granty-wewn%C4%99trzne