Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

06.09.2018


D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamiają, że dnia

14 września 2018 r. o godz. 12:00, w sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8)
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr. Emila Palucha

Temat: Biologiczna aktywność nowo zsyntetyzowanych kationowych surfaktantów wielofunkcyjnych wobec wybranych mikroorganizmów

Promotor: dr hab. prof. Ewa Obłąk

Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

1. dr hab. prof. Katarzyna Baldy-Chudzik

Katedra Mikrobiologii i Genetyki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski

2. prof. dr hab. Joanna Rytka

Zakład Genetyki, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk w Warszawie

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl