Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

06.09.2018


D z i e k a n

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamiają, że dnia

14 września 2018 r. o godz. 14:00 w sali 204 (DSW IBE) Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (ulica Kanonia 6/8)

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Aliny Zawiślak

Temat: Neuronalne czynniki regulujące glikolizę w astrocytach

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Rakus

Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

1. prof. dr hab. inż. Piotr Stanisław Dobryszycki

Zakład Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

2. dr hab. Jakub Mateusz Włodarczyk

Pracownia Biofizyki Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polska Akademia Nauk w Warszawie

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl