Święto Uniwersytetu Wrocławskiego

17.11.2017


Dnia 15 listopada 2017 r. w Oratorium Marianum odbyły się uroczystości związane ze Świętem Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Tytuł doktora honoris causa został nadany prof. Oscarowi Malcie, wybitnemu uczonemu specjalizującemu się w chemii teoretycznej, teoretycznej spektroskopii lantanowców i nanostrukturalnych materiałów. Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej uhonorowano Rüdigera von Fritscha oraz Janusza Reitera. Medal Uniwersytetu Wrocławskiego odebrał Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia oraz prof. Jerzy Lukierski.

Ponadto wręczono Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej a także nagrody rektorskie.

Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
 
Wyróżnieni pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych
 
Medalem złotym wyróżnieni zostali:

prof. dr hab. Maria Ogielska z Instytutu Biologii Środowiskowej
prof. dr hab. Dariusz Tarnawski z Instytutu Biologii Środowiskowej
mgr Zofia Wiktor-Sztromwasser z Katedry Biologii Człowieka

Medalem srebrnym wyróżnieni zostali:

dr Joanna Hildebrand z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii
dr Jan Kusznierz z Instytutu Biologii Środowiskowej

 
Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
 
Medale KEN otrzymali:

dr Katarzyna Guz-Regner z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii
dr hab. Dorota Kiewra z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii
dr Józef Krawczyk z Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii
dr Joanna Łubocka z Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii
dr hab. Ewa Obłąk z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii
prof. dr hab. Maria Ogielska z Instytutu Biologii Środowiskowej
prof. dr hab. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka
prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
z Instytutu Biologii Środowiskowej