Kolejna edycja Quarry Life Award w kopalniach Grupy Górażdże

24.10.2017


Trwa 4. edycja międzynarodowego konkursu Quarry Life Award, skierowanego do studentów, naukowców, uczniów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalń surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

Organizatorem przedsięwzięcia jest koncern HeidelbergCement, jeden z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. Polska edycja Konkursu realizowana jest przez należącą do koncernu HC Grupę Górażdże.   

Podstawowe zasady

Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Nowością aktualnej edycji jest to, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dwóch grup tematycznych: projektów naukowo-badawczych oraz projektów społecznych.Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą zarejestrować się na portalu www.quarrylifeaward.com  (dostępnym także w j. polskim) i za pomocą tego portalu w terminie do 20 listopada 2017 r. zgłosić swoją propozycję projektu w jednej z sześciu kategorii: „Zarządzanie bioróżnorodnością”, „Badania nad gatunkami i siedliskami”, „Ponad granicami kopalń”, „Bioróżnorodność i edukacja”, „Powiązania kopalni ze społecznością lokalną”,  „Projekty szkolne” (dla uczniów szkół podstawowych i średnich). W kolejnym  etapie – do 1 grudnia br. jury krajowe wybierze sześć projektów, które w następnym etapie – w terminie od stycznia do września 2018 r. będą realizowane w kopalniach.

Partycypujące kopalnie

Uczestnicy edycji 2017/2018 będą mogli realizować swoje projekty na terenie czterech kopalń należących do Grupy Górażdże: dwóch kopalni wapienia na Opolszczyźnie: „Strzelce Opolskie” oraz „Górażdże”, a także dwóch kopalń kruszyw: KSM „Wójcice” (woj. opolskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubuskie), które z uwagi na wysoką wartość przyrodniczą brały również udział w poprzednich edycjach konkursu. Szczegółowe opisy w/w kopalni znajdują się na stronie: www.quarrylifeaward.pl/partycypujace-kopalnie