Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Kaczora

05.09.2017


Dziekan i Rada WNB uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 15 września 2017 r. o godz. 12:30 wDSW IBE (204) Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ulicy Kanonia 6/8, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Przemysława Kaczora

Temat: Ocena wpływu metabolizmu komórkowego na transmisję GABAergiczną w hodowli neuronów hipokampalych szczura

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego

Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedra Biofizyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Recenzenci:
dr hab. Krzysztof Tokarski

Instytut Fizjologii Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

prof. dr hab. Jan Konopacki

Katedra Neurobiologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6/8 we Wrocławiu). Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl.