Nagroda za najlepszy poster

10.07.2017


Pani Małgorzata Raduła, doktorantka z Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, zdobyła główną nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację posterową w grupie młodych naukowców na 60 dorocznym sympozjum  International Association for Vegetation Science (IAVS) w Palermo.  IAVS jest największą światową organizacją zrzeszającą naukowców zajmujących się ekologią roślin, działającą od 1939 roku. Doktorantka naszego wydziału jest pierwszym naukowcem z Polski, który otrzymał to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane od 2001 roku. Oprócz samego wyróżniana w międzynarodowym gronie naukowców nagroda obejmuje także stypendium umożliwiające uczestnictwo w kolejnym spotkaniu. Nagrodzony poster przedstawiał wyniki badań prowadzonych w współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Wrocławiu dotyczących możliwości modelowania zasobności gleby w wodę.