Studia doktoranckie

23.02.2017


Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt zaprasza potencjalnych kandydatów na studia doktoranckie. Tematem doktoratu będzie analiza funkcjonalna HSPB9 w rozwoju Danio rerio. Badania, opierające się na najnowszych technikach biologii molekularnej, będą prowadzone na organizmie modelowym ryby Danio. Kandydaci proszeni są o nadsyłanie listu motywacyjnego i CV do kierownika Zakładu, dr hab. Prof. UWr Małgorzaty Daczewskiej (malgorzata.daczewska@uwr.edu.pl).