Rekrutacja 2017/2018

W roku akad. 2017/2018 Wydział Nauk Biologicznych będzie prowadził rekrutację na pięć kierunków studiów stacjonarnych: biologię; genetykę i biologię eksperymentalną; mikrobiologię; biologię człowieka oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną.

więcej...

19.06.2017


Akademia Młodych Uczonych i Artystów

Dr Magda Dubińska-Magiera z Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Instytutu Biologii Eksperymentalnej została Przewodniczącą Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

więcej...

05.06.2017


Oleśnicka Noc z Przyrodą

Z przyjemnością informujemy, że 24 marca i 19 maja odbyły się zajęcia w ramach Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, cyklicznej imprezy organizowanej przez Wydział Nauk Biologicznych, skierowanej do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

więcej...

29.05.2017


Stypendia START dla młodych naukowców z UWr

Dr Ewa Błaszczak z Zakładu Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Biologicznych laureatką konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

więcej...

15.05.2017


Puzzel 2017

Projekt realizowany przez studentów III roku mikrobiologii wyróżniony podczas VI Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017.

więcej...

26.04.2017


Studia doktoranckie

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt zaprasza potencjalnych kandydatów na studia doktoranckie.

więcej...

23.02.2017


Profesor Bogusław Pawłowski Popularyzatorem Nauki 2016

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wygrał 12. edycję konkursu "Popularyzator Nauki".

więcej...

16.12.2016


Muzeum Człowieka

Katedra Biologii Człowieka zaprasza do zwiedzania wystawy znajdującej się w Muzeum Człowieka.

więcej...

21.03.2016


General Microbiology

General Microbiology - angielskojęzyczny moduł dydaktyczny dla studentów amerykańskich realizowany jest w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  

więcej...

23.07.2014


Analizy komercyjne

Pracownia Technik Mikroskopowych Wydziału Nauk Biologicznych UWr oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie badań mikroskopowych.

więcej...

23.01.2014


Kategoria A dla Wydziału Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznychw parametrycznej ocenie jednostek naukowych uzyskał kategorię A.

więcej...

23.10.2013